Nieuws - 1 januari 1970

Inheemse lieveheersbeestjes gedoogd door ministerie

Inheemse lieveheersbeestjes gedoogd door ministerie

Inheemse lieveheersbeestjes gedoogd door ministerie


Het ministerie van LNV gaat de Nederlandse gemeenten een brief sturen dat
zij het uitzetten van inheemse lieveheersbeestjes zien ‘als een goede
praktijk’. Dit betekent dat het uitzetten van deze diertjes in de
bestrijding van bladluizen volgens de letter van de wet weliswaar strafbaar
blijft, maar dat de Algemene Inspectiedienst ‘in het algemeen’ niet tot
vervolging zal overgaan.
Het uitzetten van lieveheersbeestjes voor het bestrijden van luizenplagen
in het openbaar groen leidde vorig jaar tot grote commotie. Het meest
populaire lieveheersbeestje was afkomstig uit de Verenigde Staten en werd
daar in de natuur ingezameld. Wageningse entomologen, waaronder prof. Joop
van Lenteren, wezen op de risico’s van het uitzetten van zulke exotische
insecten. Na alle mediacommotie bleek dat het uitzetten van organismen, een
gangbare praktijk in de biologische bestrijding, eigenlijk in strijd is met
de nieuwe Flora- en Faunawet. De producenten van biologische bestrijders
besloten – in afwachting van regelgeving – om voortaan af te zien van het
introduceren van natuurlijke vijanden die in de natuur worden verzameld.
Een aantal producenten ontwikkelde daarop een methode om het inheemse
tweestippelige lieveheersbeestje te kweken. Zij ontdekten echter dat de
Nederlandse gemeenten nu huiverig staan om de diertjes uit te zetten in de
bestrijding van luizenplagen, omdat het uitzetten nog steeds in strijd zou
zijn met de wet.
Ir Jacob Jan Bakker, beleidsadviseur soortenbescherming en biodiversiteit
bij het ministerie van LNV, erkent dat het uitzetten van biologische
bestrijders formeel nog steeds strafbaar is. ,,De Plantenziektenkundige
Dienst is bijna klaar met een risico-evaluatie van de 150 insectensoorten
die momenteel in Nederland worden gebruikt als biologische bestrijders. Ook
als die worden toegepast in de glastuinbouw kunnen die ontsnappen naar de
vrije natuur. Half april gaan wij met de producenten bespreken wat we
moeten doen met het handjevol soorten die volgens dit onderzoek een gevaar
vormen. Voor de regelgeving rond de introductie van nieuwe organismen
willen aansluiten bij Europese initiatieven. Voor wat betreft de
Nederlandse lieveheersbeestjes zal Laser, het onderdeel van LNV dat over
ontheffingen gaat, binnenkort een brief sturen aan alle gemeenten dat we
het uitzetten van deze dieren als een ‘goede praktijk zien’. Dat is in
formele zin geen gedogen. De AID zou tot vervolging over mogen gaan, maar
zullen dat in de algemeenheid niet doen’’.
Ook het uitzetten van natuurlijke vijanden in de glastuinbouw is volgens de
letter van de wet nog steeds verboden, maar deze gewasbeschermingsmethode
is in deze sector al zo ingeburgerd geraakt dat telers zich niet storen aan
de wettelijke bezwaren. Ook hier volgt de overheid geen actief
opsporingsbeleid. | G.v.M.

Zie pagina 8: Het debat: Biologische bestrijding illegaal