Nieuws - 1 februari 2007

Informatie Erasmusbeurzen

De Wageningse studentenvakbond WSO heeft een informatiemap samengesteld voor studenten die geïnteresseerd zijn in het uitwisselingsprogramma Erasmus.

De Erasmusbeurs is bedoeld om studenten financieel te ondersteunen wanneer zij in het buitenland vakken volgen of stage lopen. In de map staan onder meer interviews met studenten die zijn weg geweest met het Erasmusprogramma, informatie over de landen en universiteiten waar de uitwisseling mee is, en een stappenplan voor het regelen van zo'n uitwisseling. De map is te leen bij de kamerbalie in villa Arion aan de Niemeijerstraat in Wageningen.