Nieuws - 1 januari 1970

Indiase boeren ziek door pesticiden

Nog steeds worden boeren in India massaal het slachtoffer van de bestrijdingsmiddelen die ze gebruiken. Toch weten ze vrij veel over de bijwerkingen ervan. Dat blijkt uit een onderzoek van Francesca Mancini, die is verbonden aan de leerstoelgroep Biologische bedrijfssystemen.

In India mogen boeren gevaarlijke pesticiden als aldicarb, dieldrin en paraquat, die in de meeste Westerse landen zijn verboden, nog steeds gebruiken. De gevolgen daarvan werden zichtbaar in Mancini’s onderzoek, die in drie dorpen in Zuid-India een kleine honderd mensen die werkten op het land ondervroeg. Die meldden in totaal 320 gevallen die kunnen duiden op mogelijke bijwerkingen van de middelen. Tachtig procent daarvan betrof lichte en matige vergiftigingsverschijnselen, zoals tranen, beven en overgeven. Zes procent van de gevallen betrof ernstige vergiftigingsverschijnselen, zoals epileptische aanvallen en bewusteloosheid.
De ernstige vergiftigingsverschijnselen komen tien keer vaker voor bij kleine boeren dan bij grote, ontdekte Mancini. Waarschijnlijk komt dat doordat de gezondheid van de kleine boeren toch al minder is, en omdat ze niet genoeg geld hebben voor veilige apparatuur. Mancini vertelt in haar artikel in de International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health hoe de spuiten lekken en de boeren en landarbeiders met hun blote handen gif en water met elkaar mengen. Tijdens het spuiten is het bovendien onvermijdelijk dat er gif in contact komt met de huid, omdat de temperatuur het dragen van beschermende kleding onmogelijk maakt.
Het viel de onderzoeker op dat de boeren vrij veel weten over de bestrijdingsmiddelen en hun bijwerkingen. ‘Het voorlichten van boeren over bijwerkingen werkt dus niet’, concludeert Mancini. ‘We moeten de oplossing zoeken in het vervangen van de pesticiden door niet-giftige of minder giftige alternatieve middelen.’ / WK