Nieuws - 17 januari 2002

Indiase boeren bestrijden zout-overdosis met drainage

Indiase boeren bestrijden zout-overdosis met drainage

Uitgekiende drainage kan grote gebieden in India weer geschikt maken voor landbouw. Het vele zout dat vaak is opgehoopt in de bodems, kan hierdoor wegspoelen. Dit blijkt uit onderzoek van het ILRI, het Indiase Central Soil Salinity Research Institute en een aantal Indiase landbouwuniversiteiten.

Proefprojecten in diverse landbouwgebieden verspreid over India wezen uit dat de landbouwproductie door middel van drainage met zo'n veertig procent of meer omhoog kan. Door de grond te draineren zakt het grondwater en kan het overtollige zout tijdens de moessontijd naar diepere lagen spoelen.

Projectleider dr Hans Boonstra van het ILRI: "In veel gebieden in India holt de landbouwproductie hard achteruit. Boeren hebben teveel water gebruikt voor het land waardoor het grondwater heel hoog is komen te staan en de bodems vol zijn komen te zitten met zout. In samenwerking met Indiase landbouwuniversiteiten introduceren we op maat gesneden packages om landbouwgrond te draineren. Dit varieert van eenvoudige sloten graven tot geavanceerde drainage via buizenstelsels."

Voordat een gebied weer geschikt is voor landbouw of de landbouwproductie omhooggaat, gaan er wel eerst vijf tot tientallen jaren overheen, zegt Boonstra. "Soms moet je zelfs je zonnebril opzetten, zo wit zijn de gronden van het zout." De zoutpannen zijn vooral te vinden in de lager gelegen delen van India.

Nu de proefprojecten zo succesvol zijn verlopen, is het tijd om op grotere schaal land te draineren. Wat de beste methode is, hangt af van de lokale omstandigheden. In sommige gebieden is er genoeg verval om met behulp van de zwaartekracht water af te voeren. In andere, vlakkere gebieden, zijn er speciale pompinstallaties nodig. De boeren moeten tegelijkertijd met het draineren ook proberen effici?nter om te gaan met irrigatiewater, stelt Boonstra.

Tot nu toe is de Indiase overheid huiverig geweest om grootschalige drainage uit voeren in landbouwgebieden. Er zijn namelijk hoge kosten aan verbonden. Maar mede naar aanleiding van de resultaten van de proefprojecten zijn er in de provincies Gujarat en Andhra Pradesh initiatieven genomen om een speciaal beleid voor drainage te ontwikkelen. | H.B.