Nieuws - 10 januari 2018

‘Inclusieve handel wordt de norm’

tekst:
Albert Sikkema

De wereldhandel wordt langzaam maar zeker duurzamer en inclusiever. Nederlandse bedrijven moeten hierbij voorop blijven lopen door samenwerking met ngo’s en onderzoekers. Dat stelt Gonne Beekman tijdens het Agrodebat dat op donderdag 11 januari in Rotterdam plaatsvindt.

Foto: Gonne Beekman, ontwikkelingseconoom.

Het Agrodebat, georganiseerd door Wageningen Economic Research, gaat over de ontwikkelingen in de internationale handel en hoe de Nederlandse agrosector daarop moet inspelen. Beekman is ontwikkelingseconoom en onderzocht de afgelopen jaren de effecten van ontwikkelingsprojecten en handelsafspraken voor tropische gewassen.

Samenspel
Steeds vaker investeren multinationals in boerengemeenschappen in ontwikkelingslanden om de voedselproductie te verbeteren, natuur te beschermen of boereninkomens te verhogen. Deze inclusieve handel is vaak een samenspel tussen actiegroepen die duurzaamheidsdoelen nastreven en bedrijven die hun grondstoffen willen veiligstellen. Ze verpakken hun afspraken in keurmerken als Fair Trade. Nederland loopt voorop in dit business model, zegt Beekman. Ze voorziet dat meer bedrijven in deze inclusieve handel gaan investeren om lokale producten voor nichemarkten te kunnen leveren.

Palmolie
Als voorbeeld noemt ze de samenwerking tussen het Initiatief Duurzame Handel (IDH) en een groot oliepalmbedrijf in Liberia om de palmolieproductie te combineren met natuurbehoud. ‘Zij zoeken naar mogelijkheden om beide doelen te halen en betrekken de lokale gemeenschap daarbij. Wij moeten dit soort samenwerkingsverbanden onderzoeken en nagaan welke aanpak werkt.’

Drank
Ze ziet ook steeds vaker samenwerking tussen internationale bedrijven en lokale gemeenschappen voor de productie van bier en sterke drank, waarbij de lokale boeren het benodigde graan of suiker leveren. ‘Het is een trend die zal groeien. Er is ook kritiek op. De reikwijdte van zo’n afspraak tussen bedrijf en lokale gemeenschap is vaak beperkt, net als de extra inkomsten voor de boeren. Bij WUR hebben we verstand van tropische gewassen en voedselketens, dus wij zijn een logische partner voor ngo's en bedrijven om deze inclusieve handel een stap verder te helpen.’

Beekman is een van de jonge onderzoekers van Wageningen Economic Research die een presentatie geeft tijdens het Agrodebat dat op donderdag 11 januari in Rotterdam plaatsvindt.