Nieuws - 26 augustus 2016

In twee avonden van patent naar startup

tekst:
Rob Ramaker

Studentenincubator StartHub gaat studenten, net afgestudeerden en jonge onderzoekers helpen een patent te vertalen in een bedrijfsidee. De workshop moet de bekendheid met intellectueel eigendom vergroten, én leiden tot nieuwe startups.

Foto: studentondernemers in incubator StartHub (Sven Menschel)

Wanneer een wetenschapper iets ontdekt, kan hij of zij octrooi (Engels: patent) aanvragen op dit idee. Je krijgt dan voor en periode het alleenrecht op gebruik; Een beloning voor investering en creativiteit. Maar natuurlijk is er geen garantie dat je geld verdient met je idee. De meeste octrooien blijven op de plank liggen en worden nooit in de praktijk toegepast.

Zonde, vindt Jill Soedarso, masterstudent Milieuwetenschappen en Internationaal land- en waterbeheer en vorige jaar bestuurslid van StartHub, de incubator voor startende studentenbedrijfjes op de campus. Soedarso organiseert daarom op 14 en 21 september een tweedelige workshop waar jonge onderzoekers en studenten commerciële toepassingen verzinnen bij ongebruikte octrooien van Wageningen University.

Intellectueel eigendom
Tijdens de eerste avond krijgen deelnemende studenten en jonge onderzoekers uitleg over de regels en gebruiken voor intellectueel eigendom. Bovendien kiezen ze met welk octrooi ze in maximaal zes groepjes van vijf aan de slag gaan. Een van de opties is een methode om gespoten pasta te maken die is ontwikkeld bij de leerstoelgroep Levensmiddelentechnologie. Een week later werken een avond onder begeleiding aan hun idee om dit uiteindelijk te pitchen.

Een jury met onder meer Paul van Helvert, manager Intellectual Property van Wageningen UR, beoordeelt alle business cases. Mochten hier veelbelovende ideeën tussen zitten worden de octrooien nog een jaar ‘aangehouden’ zodat het idee verder kan worden ontwikkeld. Deelnemers krijgen hier relatief weinig tijd voor, erkent Jannet de Jong, incubation manager bij Starthub. ‘Maar we hopen dat hier echt startups uit komen, en dat studenten kennismaken met intellectual property.’

Vak
Soedarso kwam op het idee voor de workshop bij YES!Delft students. Deze incubator bestaat sinds 2005 en heeft een vak waarin masterstudenten aan de slag gaan met een patent van de TU Delft. Ze verwacht dat het lastig wordt een soortgelijk vak op te zetten in Wageningen. Wageningen UR heeft als beleid octrooien vlot af te stoten wanneer ze niet worden gebruikt en geen externe interesse bestaat. Een grote octrooiportefeuille is namelijk kostbaar.