Nieuws - 1 januari 1970

In opleiding: Europese plattelandsontwikkelaars

In opleiding: Europese plattelandsontwikkelaars

In opleiding: Europese plattelandsontwikkelaars


Wageningse ruraal sociologen hebben samen met universiteiten in Italië en
Wales een ‘euromodule’ ontwikkeld, die studenten moet klaarstomen voor de
nieuwe landbouw. Want het gaat in de Europese landbouw steeds minder om
louter productie, en steeds meer om de vernieuwing van het platteland.
Hiervoor zijn beleidsmakers en onderzoekers nodig met een bijpassende
opleiding.

Het landbouwbeleid van de Europese Unie loopt voorop in de omslag van
productie naar andere diensten, zoals natuur- en landschapsbeheer,
milieuvriendelijke boeren of zorg en toerisme op het platteland. De EU-
subsidies worden minder toegekend naar de mate van productie en meer op
voorwaarde van andere diensten. Ook de nationale en lokale overheden in
Europa volgen meer en meer dit beleid.
Dat betekent dat er werk aan de winkel is in de plattelandsvernieuwing. Het
gaat daarbij vaak om het samenbrengen van mensen met verschillende belangen
en het gezamenlijk maken van afspraken op lokaal niveau. Nieuw beleid moet
daarop inspelen. Dat vraagt om deskundigen die kennis hebben van planning,
sociologie en economie en bovendien inzicht hebben in de praktijk van de
plattelandsvernieuwing in de verschillende Europese landen.
Prof. Jan Douwe van der Ploeg en dr. Bettina Bock van de leerstoelgroep
Rurale sociologie van Wageningen Universiteit hebben met de universiteiten
van Pisa in Italië en Cardiff in Engeland een nieuwe onderwijsmodule over
plattelandsontwikkeling gemaakt. Studenten uit Wageningen kunnen de hele
module van negen maanden volgen, maar ook onderdelen ervan. In oktober
begint een aantal Italiaanse studenten in Wageningen aan de module. In de
eerste twee maanden in Wageningen krijgen de studenten de sociologische
kant van het verhaal te horen, in vier maanden in Cardiff volgt de planning
van plattelandsvernieuwing en in drie maanden in Italië de economische
kant. Afgezien van de verschillende invalshoeken denkt coördinator Bock dat
het goed is als studenten de praktijk van plattelandsvernieuwing in andere
landen leren kennen. Ze hoopt op tien tot dertig inschrijvingen. Studenten
kunnen financiering via een Erasmusbeurs krijgen.In Italië is Engels verboden
Dr Bettina Bock kwam de nodige praktische problemen tegen bij het maken van
een Europese onderwijsmodule in samenwerking met ander universiteiten.
Ondanks de bachelor-masterstructuur, die in Europa gangbaar is, blijken
bijvoorbeeld de studieblokken in Wageningen korter dan in Wales. En in
Italië moeten de docenten de vakken in het Engels geven, want de Italiaanse
wet schrijft voor dat al het onderwijs in het Italiaans gegeven moet
worden.