Nieuws - 22 november 2001

In januari controles op brandveiligheid studentenhuizen

In januari controles op brandveiligheid studentenhuizen

De brandweer gaat pas vanaf begin volgend jaar alle studentenhuizen met vijf of meer bewoners controleren op brandveiligheid. Door gebrek aan mankracht kan de brandweer nu nog geen grootschalige controles uitvoeren.

Sinds de wijziging van de bouwverordening per 14 juni van dit jaar moeten alle eigenaren van panden met meer dan vier bewoners een gebruiksvergunning hebben. De brandweer verwacht pas in januari voldoende capaciteit te hebben om vergunningaanvragen af te handelen. Dan start de brandweer ook met een algemene voorlichtingscampagne over brandveiligheid.

Dat de controles grote gevolgen kunnen hebben voor de bewoners van studentenhuizen, blijkt uit de dreigende sluiting van De Taartendoos aan de Generaal Foulkesweg. Dat huis heeft intussen al wel bezoek gehad van een controleur van de brandweer, nadat de eigenaar van het pand de brandweer om advies had gevraagd over preventiemaatregelen. De eigenaar zou voor zo'n 60.000 gulden aan maatregelen moeten treffen om in aanmerking te komen voor een vergunning. Ir Jurijne Jung, ??n van de acht bewoners, vertelt dat het huis nu met opheffing wordt bedreigd. "We verwachten dat de eigenaar de aanpassingen niet gaat uitvoeren. Dan mogen wij hier dus niet meer wonen. Dat zou erg, erg jammer zijn. De sfeer is hier namelijk ontzettend goed." De huiseigenaar was niet bereikbaar voor commentaar. | Y.d.H.