Nieuws - 1 januari 1970

In het jaar 60056 stoppen alle Windowssystemen

In het jaar 60056 stoppen alle Windowssystemen

In het jaar 60056 stoppen alle Windowssystemen

INTERNET De gemeente Wageningen is online (www.wageningen.nl) met een nette, verzorgde site met gemeentelijke informatie. Wel een beetje weinig informatie. Waarom geen digitale plattegrond? Bovendien had de informatie uit de gemeentegids makkelijk op Internet gezet kunnen worden. Een gemiste kans

De International Bibliographic Information on Dietary Supplements database (www.nal.usda.gov/fnic/ IBIDS/index.html) is een bibliografische database van wetenschappelijke artikelen over al die kleine substanties die ons voedsel maken wat het is. Vitaminen, mineralen, vetten, kruiden, aminozuren - over al die onderwerpen zijn artikelen te vinden. Eenmaal gevonden zijn de bibliografische gegevens en het abstract van het artikel per e-mail op te vragen

Iedereen maakt zich druk om het jaar 2000, maar er zijn meer van die computerkritische data. In de site Critical and Significant Dates (www.merlyn .demon.co.uk/critdate.htm) staan ze op een rijtje. Zo kan na 31 december 2019 Excel 95 gaan haperen, en zullen op 28 mei 60056 om 5 uur 36 minuten en 10 seconden alle Windows-systemen stoppen met werken. Handig voor vooruitkijkende systeembeheerders

Wat is El Niño? Is het menselijk ras aan het evolueren of aan het devolueren? Wat voor ziektes krijgen insecten? Waarom draait de kern van de aarde sneller dan de korst? Hoe wordt cafeïne uit koffie verwijderd? Waarom tranen mijn ogen als ik uien pel? Is de wiskundige chaostheorie van nut voor sociale wetenschappers? Wat is hoofdpijn? Is het mogelijk virussen te maken die goed zijn voor de gezondheid van de mens? Welke effecten zal ik merken van het opwarmen van de aarde? Deze en meer vragen werden gesteld aan de experts van de Scientific American. Uitleg op het Internet (www.sciam.com/askexpert)

Dat leven ingewikkeld is, toont de site Tree of Life (phylogeny.arizona.edu/ tree/phylogeny.html), die bestaat uit zo'n veertienhonderd Internetpagina's, verdeeld over twintig computers in vier landen. De Tree of Life is een digitale taxonomie van eubacteria tot Australische salamandervissen, van schimmels tot bloeiende planten, alles met uitgebreide verwijzingen naar tijdschriftartikelen, boeken en websites. M.W

Boek Eon zwaluw maakt geen zomer en een laagvliegende zwaluw duidt op regen in de toekomst. Twee boerenwijsheden over het weer die slechts een onderdeel vormen van de enorme kennis die boeren over wind, regen en zon moeten hebben om hun gewassen op de juiste manier te laten groeien. Weerregels die overigens lang niet altijd kloppen, op oon na: als het regent in september, dan valt kerstmis in december, aldus de auteurs van het Agrarisch weerboek

Voormalig hoogleraar landbouwmeteorologie aan de Landbouwuniversiteit prof. dr ir Bert Wartena en agrometeorologisch specialist ing. Erno Bouma vinden dat de meeste mensen - ook boeren - slechts een vaag idee hebben van het fenomeen weer en dat is niet voldoende om de gedetailleerde informatie te kunnen bevatten die het landbouwweerbericht biedt

Het Agrarisch weerboek biedt de praktische en theoretische kennis van de invloeden die het weer heeft op de verbouw van akkerbouwgewassen als maïs, aardappelen, granen, suikerbieten en gras. Onderwerpen lopen uiteen van de theorie van de verdamping tot de invloed van voorjaarsnachtvorst op aardappelen. Daarnaast geeft het boek een algemeen overzicht van weersfenomenen als temperatuur, vocht, neerslag en wind en hoe ze te meten. Ook biedt het praktische tips over beregenen, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, spuiten, het drogen van gemaaid gras, enzovoorts

De degelijke manier waarop Wartena en Bouma hun informatie tentoonspreiden, doet de leesbaarheid van het boek overigens geen goed. De hakketakkerige manier waarop de auteurs bijvoorbeeld de vorstgevoeligheid van maïs beschrijven, doet verlangen naar de spreekwoordelijke levenswijsheden van de boer. Een spreekwoord als Een natte mei geeft boter in de wei klinkt mij als muziek in de oren, maar ik ben dan ook niet voor mijn onderhoud van weer, wind en zon afhankelijk. M.W

Bert Wartena en Erno Bouma, Agrarisch weerboek - Optimaal inspelen op alle weersomstandigheden. Roodbont, 49,90 gulden, ISBN 9075280238