Nieuws - 6 maart 2008

In Memoriam Kees de Hoog

1946_nieuws.jpg
In de vroege ochtend van 4 maart overleed Kees de Hoog. Hoewel hij al enige tijd ernstig ziek was, kwam zijn overlijden toch nog onverwacht. Sinds zijn officiële afscheid van de universiteit, nog maar vijf maanden geleden, bleef hij contact houden met zijn collega’s en bleef hij schrijven. Op 21 februari verscheen er nog een column van zijn hand in de Resource.
Kees de Hoog was een markante persoonlijkheid. Sinds zijn aantreden begin jaren zeventig in Wageningen beoefende hij de sociologie - in het bijzonder de gezins¬sociologie - met passie en inzet en was hij actief in de universiteitspolitiek, onder andere in de VCW en de Universiteitsraad. Wageningen kent hem ook als de auteur van talrijke columns waarin hij zich een scherp waarnemer toonde en niet schroomde ongewenste ontwikkelingen te bekritiseren. Hij betreurde het dat de democratie aan de universiteit plaatsmaakte voor een bedrijfscultuur waarin de studenten klanten zijn, de staf als kostenpost wordt beschouwd, en de managers de lakens uitdelen. Kees was a rebel wíth a cause en maakte zich zorgen over de ‘McDonaldisering’ van het hoger onderwijs in Nederland.
Kees de Hoog was een begenadigd docent. Hij hield van het onderwijs en van zijn studenten. Kees was ook een collega met een luisterend oor en een groot gevoel voor humor, die je kon opmonteren met een treffende anekdote.
Kees was een socioloog in hart en nieren met een groot empathisch vermogen en een meester in de kunst van het associatief redeneren. Hij kon verhalen vertellen en fan¬tastisch schrijven. Hij was een boegbeeld van de Wageningse gezinssociologie, de huishoudwetenschappen en de nieuwe opleiding gezondheid en maatschappij.
Kees was in alle opzichten een family man. Niet alleen was hij theoretisch geïnteresseerd in het wel en wee van het Nederlandse en Europese gezin, maar hij was in zijn eigen gezin ook de geliefde pater familias.
Wij zullen hem allen zeer missen.