Nieuws - 1 januari 1970

Imspectormobiel heeft oog voor beste gras

Imspectormobiel heeft oog voor beste gras

Imspectormobiel heeft oog voor beste gras


‘Het gras bij de buren is altijd groener’. Ook veehouders, die het beste
gras voor hun koeien willen hebben, denken dit dikwijls en wel op een heel
letterlijke manier. Echt staven kunnen ze het niet. De door het IMAG en
Plant Research International ontwikkelde imspectormobiel, een apparaat dat
de kwaliteit van gras meet, biedt uitkomst.

,,Veehouders hebben geen goede hulpmiddelen om hun grasland te beoordelen .
Ze moeten afgaan op hun fingerspitzengefühl. Een apparaat dat objectief de
graskwaliteit en opbrengst bepaalt, kan van grote waarde zijn.’’ Dat zegt
dr. Tom Schut van Plant Research International die deze week is
gepromoveerd. Hij heeft samen met dr Geert-Jan Molema van IMAG de
imspectormobiel ontwikkeld.
De imspectormobiel rijdt stapvoets en doet steekproefsgewijs metingen. Het
voertuig is uitgerust met een optisch meetsysteem dat gebruik maakt van
beeldvormende spectroscopie. Hiermee wordt de intensiteit van het
gereflecteerde licht in het zichtbare en nabij-infrarode gebied gemeten.
Een computersysteem interpreteert de beelden en beoordeelt de drogestof
opbrengst, nutriëntengehalte en voederwaarde van grasland en maakt
onderscheid tussen klaver en gras. Veehouders willen bijvoorbeeld een
bepaalde hoeveelheid klaver tussen het gras zien. Met het oog op
melkproductie is de ideale verhouding tussen klaver en gras zo'n 30 om 70
procent.
Schut heeft voor zijn promotie de mogelijkheden verkend van de
spectroscopietechniek voor de karakterisering van graszoden.
Graszodenbeelden werden opgenomen tijdens groei-experimenten met minizoden
van Engels raaigras met en zonder witte klaver. Uit de beelden werden onder
meer de grondbedekking, reflectie-intensiteit, en spectrale
karakteristieken van groene bladeren afgeleid. Verschillen in deze
beeldparameters bleken vervolgens sterk gerelateerd aan de
drogestofopbrengst, nutriëntengehalte en voederwaarde van gras.
Ook dreigend vochtgebrek kan met deze methode in een vroeg stadium worden
gedetecteerd. De ruimtelijke heterogeniteit in beelden blijkt een maat voor
eventuele schade aan graszoden, bijvoorbeeld als gevolg van droogte. Schut
vergeleek de spectroscopietechniek met een reeds bestaande techniek waarbij
de gewashoogte wordt gemeten, geheten Cropscan. De spectroscopietechniek
leverde nauwkeuriger schattingen van de grasopbrengst op.
De eerste versie van de impectormobiel is vooral ontwikkeld als
onderzoeksinstrument en is nog niet praktijkrijp. De bedoeling is een
vereenvoudigd en kleiner, draagbaar model te bouwen. | H.B.

Dr Tom Schut promoveerde 11 juni gepromoveerd bij prof. Jan Goudriaan,
persoonlijk hoogleraar plantaardige productiesystemen.

Fotobijschrift:
Ir Jan Meuleman van het IMAG demonstreert de imspectormobiel op een
grasveldje | Foto IMAG