Nieuws - 20 september 2007

Importinspectie op plantenziekten kan beter

De inspectie op schadelijke insecten en ziekten in ingevoerde groenten, bloemen, planten en sierteeltproducten kan doelmatiger, zegt dr. Ilya Surkov. De agrarisch econoom deed promotieonderzoek naar de optimalisering van deze fytosanitaire importinspecties.
Surkov heeft een model ontwikkeld waarmee inspecteurs de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. Daarbij hield hij rekening met de potentiële economische schade die de sector in Nederland kan oplopen door de invoer van een schadelijk organisme. Die schade kan beperkt blijven tot het verlies van plantaardig materiaal, maar kan enorm oplopen als andere landen hun grenzen sluiten voor Nederlandse producten.
Surkov stelt dat het soms verstandig is om veel tijd te besteden aan relatief kleine invoerhoeveelheden, indien die komen uit een land met een hoog risicoprofiel.
Maar inspectie van planten is niet alleen gebaseerd op ratio, weet ook Surkov. Er spelen meer belangen en er zijn spanningen tussen bepaalde landen, die Surkov in zijn proefschrift overigens niet bij naam noemt. Hij zegt ook niet welke landen een groot risico vormen en welke niet. ‘Dat ligt politiek erg gevoelig.’
Surkov, Rus van geboorte, heeft de verwikkelingen rond de inspectie op de Nederlandse bloemen- en plantenexport naar Rusland met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd. Hij weet niet precies waarom de Russen de inspectie aanscherpten op de Nederlandse producten, maar hij heeft het gevoel dat handelspolitiek daarbij een belangrijke rol speelde. ‘Vanaf de buitenkant leek het er op dat de politiek een belangrijker rol speelde dan de wetenschap.’
Surkov werkt inmiddels bij een Amsterdamse bank, waar hij modellen analyseert voor de beoordeling van kredietrisico’s. ‘Dat lijkt misschien iets heel anders, maar een onderdeel van mijn studie gaat over voorspelling van risico’s. Dat heeft veel overeenkomsten met wat ik nu doe.’ / Jan Braakman

Ilya Surkov is op maandag 17 september gepromoveerd bij prof. Alfons Oude Lansink, hoogleraar Bedrijfseconomie.