Nieuws - 1 januari 1970

Impact voeding op darmkanker hangt af van erfelijke aanleg

Impact voeding op darmkanker hangt af van erfelijke aanleg

Impact voeding op darmkanker hangt af van erfelijke aanleg

Wie kanker krijgt kan de pech hebben geboren te zijn met een sterke genetische aanleg voor de ziekte, maar hij of zij kan ook ziek zijn geworden van een verkeerd dieet. Dat de verbanden tussen kanker, erfelijke aanleg en voeding uitermate gecompliceerd zijn, wordt duidelijk uit het proefschrift van dr ir Dorien Voskuil, die 12 mei promoveerde bij epidemioloog prof. dr Frans Kok

Voskuil onderzocht het effect van een dieet met veel rund- en varkensvlees op het voorkomen van darmkanker. De promovendus vergeleek twee groepen: de ene groep kon beschouwd worden als erfelijk belast, de andere niet. In de erfelijk belaste groep bleek veel vlees eten de kans op het krijgen van darmkanker niet wezenlijk te beïnvloeden. Maar bij de erfelijk niet-belaste groep verhoogde een dieet met veel vlees de kans op darmkanker juist wel

Voskuil onderzocht ook het effect van een dieet met veel dierlijk eiwit (waaronder melkeiwit) en calcium. Een dieet met veel zuivel en calcium bleek de kans op darmkanker bij mensen met een defect K-ras-gen te verhogen. Dit dieet had echter alleen invloed bij een defect in codon 12 van het K-ras-gen. Bij mensen met een afwijking in codon 13 van het K-ras-gen, bleek het dieet de kans op darmkanker juist te verkleinen. W.K., foto R.B