Nieuws - 7 juli 2016

Imares zoekt boegbeeld

tekst:
Albert Sikkema

Directeur Martin Scholten doet een stap opzij bij Imares, het instituut dat hij tien jaar geleden mede oprichtte. Er komt een director, die het gezicht van het mariene instituut moet worden.

Scholten is op dit moment zowel algemeen directeur van de Animal Sciences Group (ASG) als van Imares. Die dubbelfunctie was een pragmatische oplossing, zolang Imares nog geen onderdeel was van ASG, maar de raad van bestuur wil Imares nu onderbrengen bij ASG. En dan moet er aan de functies van Scholten worden gesleuteld, want hij kan natuurlijk niet als Imares-director rapporteren aan zichzelf als ASG-directeur.

Leiding afstaan
Daarom moet Scholten de dagelijkse leiding afstaan aan een director, een directeur die geen directeur mag heten omdat de directeur van de kenniseenheid ASG al directeur heet. Een voorbeeld: Ludo Hellebrekers is director van het Centraal Veterinair Instituut, zelfstandig onderdeel van ASG, die rapporteert aan directeur Martin Scholten. Imares moet een vergelijkbare positie en director krijgen als het CVI. 

Die director is er nog niet, of misschien ook wel. Op dit moment is Tammo Bult business unit manager van Imares. Hij mag zich directeur noemen in de buitenwereld, maar heeft minder bevoegdheden dan de nieuwe director straks krijgt. Daarom is de functie opengesteld voor iedereen en is hij uitgenodigd om te solliciteren. De nieuwe chef moet Imares in de buitenwereld neerzetten en voert de dagelijkse leiding van het instituut.

Complexe procedure
Tot zover lijkt het duidelijk, maar de procedure om van A naar B te gaan is complex. Dat heeft technische redenen, legt bestuurslid Arthur Mol van Wageningen UR uit. Ten eerste loopt de bestuurstermijn van Martin Scholten als ASG-directeur per 15 september af, en daarmee ook zijn daaraan gekoppelde directeurschap van Imares. Vanaf die datum is Scholten niet langer Imares-directeur en dus gaat de Imares-director vanaf dat moment aan de raad van bestuur rapporteren. Waarom brengt het bestuur Imares dan niet gelijk onder bij ASG? Omdat eerst de reorganisatie van Imares moet worden afgerond. Die is in maart 2017 klaar, vertelt Mol. Daarna gaat de nieuwe Imares-directeur rapporteren aan de ASG-directeur.

Maar er speelt nog iets. Imares heeft nu twee kapiteins op één schip, zeggen enkele personeelsleden van Imares. Zowel Scholten als Bult vertegenwoordigen Imares in de buitenwereld en dat leidt weleens tot onduidelijkheid of misverstanden. De gedreven en betrokken Scholten krijgt nu een periode om afstand te nemen van ‘zijn’ instituut. In die periode moet er een ‘zelfstandig’ instituut met ‘smoel’ ontstaan. De nieuwe director moet dat gaan neerzetten.