Nieuws - 28 mei 2010

Imares wil Ocean Science Groep

Wageningen UR staat voor groen, niet voor blauw. Dat imago moet veranderen, vindt Imares. En ze weten ook wel hoe: er is een Ocean Science Groep nodig.

strategie-logo_beton_magritte.jpg
Wageningen UR, dat is de landbouw. Ook al dekt die vlag de lading al lang niet meer volledig. 'Agro is onze wortel', vat bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen dat imago samen. Of je het nou leuk vindt of niet, zo is het nou eenmaal. Zo denkt de buitenwacht over 'Wageningen'. Bij Imares vinden ze dat in ieder geval niet leuk. Imares wil een duidelijker plek in het spectrum van Wageningen UR. Dat bleek bij de presentatie van het Strategisch Plan aan de Imares-medewerkers in IJmuiden.
Parel
'Wageningen UR wordt niet met de zee geassocieerd door de buitenwereld. En dat moet veranderen', luidde een van de stellingen waarmee de discussie werd aangezwengeld. Een nieuwe Science Groep zou volgens sommige Imares-onderzoekers een goede stap zijn om de blauwe kant van Wageningen UR meer voor het voetlicht te brengen. Binnen zo'n groep kan dan al het zee-, kust- en delta-onderzoek worden gebundeld. Naast ESG (omgeving), AFSG (voeding), SSG (maatschappij), PSG (plant), ASG (dier) zou er dan ook een OSG (zee) moeten komen. Volgens Dijkhuizen is het 'interessant' om na te denken over het sterker neerzetten van het zee-onderzoek. Imares is volgens hem 'een parel van de WUR'. Maar over een nieuwe kenniseenheid deed hij geen uitspraak.
Tarieven
Imares doet het financieel goed. Toch is er zorg over de toekomst. Imares is te duur, vinden sommige onderzoekers. De tarieven zijn te hoog. Met name op de internationale markt (opdrachten van bv de FAO) is het daarom moeilijk om te concurreren. Een pasklare oplossing voor dat probleem is er volgens Tijs Breukink (RvB) niet. 'Maar het is de vraag of je dit soort opdrachtgevers wel moet willen bedienen. Volgens Breukink moet er gezocht worden naar klanten die meer willen dan 'uurtje-factuurtje' en ook willen betalen voor kennisontwikkeling. Hij dringt er bovendien op aan de beschikbare kennis creatiever te vermarkten. Bijvoorbeeld door vaker ook deel te nemen in projecten waar die kennis wordt toegepast. Ondernemend onderzoeken, heet dat in managersjargon.