Nieuws - 9 januari 2014

Imares plotseling in de min

tekst:
Albert Sikkema

Na jaren van groei kwam Imares vorig jaar opeens in de rode cijfers terecht. Directeur Tammo Bult legt uit wat de oorzaken waren en hoe het instituut deze dip te boven komt.

De vestiging van Imares in IJmuiden


Jarenlang kon het niet op voor Imares. Het mariene onderzoekinstituut van Wageningen UR haalde veel nieuwe opdrachten binnen sinds haar oprichting in 2006 en het aantal medewerkers verdubbelde in korte tijd van 120 naar 240. Maar vorig jaar draaide het instituut ineens verlies. ‘We zijn uit de halleluja-fase’, zegt Imares-directeur Tammo Bult. Imares maakt ‘een pas op de plaats’ en ‘heroriënteert zich op de toekomst’, meldt Bult. Enkele tijdelijke contracten van medewerkers zijn niet meer verlengd en het instituut kijkt scherper naar de beschikbare projecturen van de medewerkers.

Afgelopen jaar kampte het mariene instituut met meerdere tegenvallers. Enkele grote projecten van de Rijksoverheid en de Europese Unie liepen ten einde en daar kwamen geen omvangrijke vervolgprojecten voor in de plaats. Dat kwam mede omdat Imares onvoldoende projecten in de topsectoren had. Al met al leidde dat tot een abrupte afname van publieke financiering. De tegenvallers werden in de loop van 2013 zichtbaar en de directie heeft toen gelijk maatregelen genomen om het tij te keren, zegt Bult.

Het instituut heeft nu nieuwe onderzoeksvelden aangewezen om weer groei te realiseren. Dan gaat het bijvoorbeeld om maritieme olie- en gaswinning, windenergie op zee, building with nature (kustverdediging) en ecologisch onderzoek in de poolgebieden. ‘De wereld verandert, er komen nieuwe onderzoeksthema’s op en het onderzoek wordt anders gefinancierd’, zegt Bult. ‘Daar moeten we wat mee.’