Nieuws - 8 november 2007

Imares maakt atlas Waddenzee

Waar liggen de geulen bij Ameland en wat zijn de favoriete plekken van de eidereend rondom Texel? Wageningen Imares heeft vorige week op internet de Ecologische Atlas Waddenzee gepubliceerd die op dit soort vragen snel antwoord geeft.

1491_nieuws.jpg
Imares heeft de informatie over de Waddenzee gebundeld als hulpmiddel voor organisaties die betrokken zijn bij het beleid en het beheer van het gebied. Zo geven kaarten en luchtfoto’s in de atlas onder andere een overzicht van stromingen, geulen en samenstelling van de wadbodem. Verder wordt duidelijk waar veel vogelsoorten en zeehonden leven en wat belangrijke gebieden zijn voor mossel- en kokkelbanken.
‘Er was altijd al veel informatie, maar die was slecht toegankelijk’, vertelt maker Norbert Dankers. Volgens de Imaresonderzoeker was er vraag naar een makkelijk vindbare selectie. ‘Als er nu een olielaag bij Terschelling de Waddenzee opstroomt, kan Rijkswaterstaat snel zien waar deze zich volgens de stromingen en geulen naar toe beweegt, en of daar een populatie zeehonden ligt die verjaagd moet worden’, zegt hij.
De atlas is gratis te downloaden op www.imares.nl.