Wetenschap - 7 april 2011

Imares laat CO2 lekken

CO2-opslag is nooit helemaal zonder risico. Wat zijn de gevolgen voor het zeeleven?

8-boorplatform.jpg


Op het buitenterrein van de Imares-vestiging in Den Helder staan tientallen witte tanks met water. In zes van die tanks gebeurt over een paar weken een ramp. CO2 lekt stelselmatig in het in die tanks nagebootste Noordzeemilieu. De opstelling vormt de Nederlandse bijdrage aan een groot Europees onderzoek (RISCS) naar de risico's van ondergrondse CO2-opslag. Imares neemt de zee-tak van het onderzoek voor haar rekening.
Niet dat we lekken verwachten, benadrukt Edwin Foekema, die het experimenteel onderzoek aan het marien milieu coƶrdineert. 'De techniek van gas-injectie in de bodem is al jarenlang in gebruik voor de opslag van aardgas. De techniek is beproefd. Maar je kunt nooit zeggen dat er geen enkele kans is dat er iets misgaat. Die kans bestaat altijd. En ook al is deze nog zo klein, het is toch van belang om het in kaart te brengen en voorzorgsmaatregelen te treffen. Dat is de grote fout die in Barendrecht is gemaakt: zeggen dat er geen enkel risico is.'
Verrassend effect
Imares laat in de tanks van vijf kuub zoveel CO2 sijpelen dat er een behoorlijk zuur milieu ontstaat. 'Normaal is een pH van 8; wij brengen het terug tot 7, 7,5 en 6. Dat is erg veel en zijn geen realistische scenario's. Maar we willen de risico's in kaart brengen.' Foekema en collega's kijken vervolgens hoe het systeem reageert op die injectie. 'CO2 is een nutriƫnt voor algen. Die gaan dus harder groeien, mits er voldoende andere voedingsstoffen aanwezig zijn. Maar bij een te hoge zuurgraad gaan algen dood. Daar profiteren anderen dan misschien weer van. Door die interactie kan het effect verrassend uitpakken.'
De proef in Den Helder duurt twee maanden. Mogelijk krijgt het een vervolg door te kijken hoe het systeem zich herstelt als het lek stopt. Het eindrapport van alle Europese studies naar CO2-opslag wordt pas volgend jaar juni geleverd. Ondergrondse opslag is volgens Foekema overigens maar een 'tijdelijke oplossing'. De zoektocht naar een duurzame energievoorziening moet volgens hem onverminderd doorgaan. 'We moeten niet gaan denken dat we door ondergrondse CO2-opslag op de oude voet door kunnen gaan met het verbranden van fossiele brandstoffen.'