Nieuws - 6 januari 2016

Imares in reorganisatie

tekst:
Albert Sikkema

Onderzoeksinstituut Imares van Wageningen UR is per 1 januari gereorganiseerd. Het mariene instituut laat de afdelingsstructuur los en moet mogelijk 22 personeelsplaatsen krimpen.

<foto: de nieuwe huisvesting van Imares in Den Helder>

Directeur Tammo Bult van Imares lichtte de reorganisatie in december toe. Redenen zijn de teruglopende onderzoeksopdrachten, waardoor Imares de afgelopen jaren met verlies afsloot.

Imares, dat nog zo’n 160 personeelsleden heeft, laat de afdelingsstructuur los. Vijf afdelingshoofden moeten op zoek naar ander werk. Voortaan komen er themateams, waarin de onderzoekers meer verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgen om zelf onderzoeksopdrachten binnen te halen. Het managementteam van het instituut stuurt op hoofdlijnen. ‘Ik realiseer mij dat dit ongebruikelijk is ten opzichte van hoe wij eerder opereerden, toen er toestemming nodig was van de leiding voor elk uur algemeen en acquisitie’, stelde Bult tegen het personeel. ‘De nieuwe werkwijze is loslaten.’ De directie verwacht dat de medewerkers de externe vraag centraal stellen en intern flexibele teams vormen om de opdrachten uit te voeren.

Om de financiële tekorten weg te poetsen, moeten er mogelijk 22 personeelsplaatsen verdwijnen. De meeste herplaatsingskandidaten (HPK-ers) zijn onderzoekers. Ze blijven inzetbaar op projecten. ‘Het zijn geen ontslagkandidaten’, zegt Bult. ‘We gaan er alles aan doen om elke herplaatsingskandidaat te helpen naar nieuw werk binnen of buiten Imares.’ Als de opdrachtenmarkt aantrekt, komen de HPK-ers als eerste in aanmerking om de vacatures te vervullen. Als de herplaatsing niet lukt, wordt hun contract na 15 maanden ontbonden. Onderdeel van deze krimp is dat er vijf visteeltonderzoekers overgaan van Imares naar Livestock Research in Wageningen, dus feitelijk staan er 17 personeelsplaatsen op de tocht.

De reorganisatie moet ook helderheid geven over de locaties van Imares. In Yerseke blijft, als het convenant met de schelpdiersector aldaar wordt getekend, een Regiostation met veertien medewerkers actief. Als er vacatures ontstaan bij Imares, worden de nieuwe mensen ondergebracht in Den Helder, in de nieuwe vestiging van Imares in de voormalige Zeevaartschool. Dat uitgangspunt leidde tot onrust bij de medewerkers van Imares in IJmuiden. ‘De vestiging in IJmuiden is geen sterfhuis’, benadrukt Bult. ‘Tot 2022 blijven we zeker in IJmuiden. Als ik kijk naar de mensen en het werk in IJmuiden, dan is ‘sterfhuis’ wel het laatste waar ik aan denk.’

Imares denkt dit jaar een omzet te draaien van 23 miljoen euro. Dat is niet een heel ambitieuze omzet, stelt Bult.