Nieuws - 17 juni 2015

Imares in Zeeland aan zijden draadje

tekst:
Albert Sikkema

Over een maand besluit Wageningen UR of Imares in het Zeeuwse Yerseke moet sluiten of in afgeslankte vorm verder gaat. Dat meldt directeur Martin Scholten van de Animal Sciences Group. Het regio-gebonden onderzoek is nog maar een fractie van wat het was.

Het verliesgevende onderzoeksinstituut Imares, met vestigingen in Yerseke, IJmuiden, Den Helder en Texel, is bezig met het opstellen van een herstelplan. Belangrijk onderdeel daarvan is de positie van de vestiging in Yerseke. Daar vond de afgelopen jaren niet alleen schelpdier-onderzoek plaats, maar ook programma’s op het gebied van aquacultuur (Zeeuwse tong) en kustverdediging (Building with Nature). Maar nu deze onderzoeksprogramma’s geen vervolg hebben gekregen, is er onvoldoende regio-gebonden werk voor de 32 Imares-medewerkers in Yerseke.

Daarom verkent Scholten het toekomstperspectief van de vestiging in Yerseke. Het grootste deel van het onderzoek zou ook vanuit Den Helder of Wageningen kunnen worden gedaan, stelt hij. Daar staat tegenover dat de provincie Zeeland het instituut graag in de provincie wil houden. Daarom zoekt een commissie voor de provincie uit wie er in het instituut willen investeren. ‘Maar zowel Rijkswaterstaat als het ministerie van EZ zeggen: voor ons hoef je niet in Zeeland te blijven voor dit onderzoek. Alleen de schelpdiersector geeft aan belang te hechten aan een vestiging van Imares in Yerseke.’

Net als Imares kampt ook het naastgelegen Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) met financiële problemen. Daarom is ook gekeken om Imares en NIOZ in afgeslankte vorm in een Zeeuws kenniscentrum onder te brengen, samen met de hogeschool Zeeland. In deze variant zouden er zo’n twintig Imares-onderzoekers aan de slag blijven. Maar deze optie lijkt geen haalbare kaart, schat Scholten in, omdat de regionale kennisvraag te gering is en de provincie geen financiële steun kan bieden. Bovendien levert samenwonen met het NIOZ te weinig kostenbesparing op. ‘NIOZ en Imares zijn niet elkaars reddingsboei’, zegt Scholten. Ook NWO, werkgever van het NIOZ, besluit binnenkort of ze in Zeeland blijft werken.

Op basis van de toezegging van de Zeeuwse schelpdiersector, de wettelijke onderzoektaken voor mosselen en oesters en regionaal Rijkswaterstaat-onderzoek zou een centrum met 12 a 14 Imares-onderzoekers haalbaar kunnen zijn , zegt Scholten. Dus hij staat voor de keuze om Imares in Yerseke te sluiten of door te gaan met een dozijn medewerkers. ‘Als je strikt bedrijfsmatig kijkt, zeg je: sluiten. Maar uit het oogpunt van sectorbinding, regiobinding en goed werkgeverschap is er iets voor te zeggen om toch door te gaan in Yerseke.’ Die beslissing neemt de raad van bestuur van Wageningen UR in de komende maand, in het kader van het totale herstelplan van Imares.