Nieuws - 20 juli 2015

Imares blijft voorlopig in Yerseke

tekst:
Linda van der Nat

De vestiging van onderzoeksinstituut Imares in het Zeeuwse Yerseke blijft voorlopig open. De locatie krimpt wel flink in met zeker twaalf mensen. Imares in Yerseke wordt een onderzoeksstation met alleen opdrachten uit de regio: uniek voor een DLO-instituut.

Dit blijkt uit de kaders van het herstelplan voor het verlieslijdende instituut, dat donderdag werd gepresenteerd aan de medewerkers. De raad van bestuur hoopt met de richtlijnen Imares, met momenteel vestigingen in Den Helder, Texel, IJmuiden en Yerseke, toekomstbestendig te maken.

Algemeen directeur van Imares Martin Scholten (Animal Sciences Group): ‘De essentie van de reorganisatie is dat we de traditionele afdelingsstructuur loslaten. Deze stond vernieuwing in de weg. We gaan werken met flexibele, themagerichte teams die marktgericht onderzoek gaan doen.' Deze teams zullen bottom-up, door de medewerkers zelf, samengesteld worden en medewerkers kunnen in een of meerdere teams tegelijk zitten. 'We willen de teams niet top-down neerzetten, maar het initiatief bij de onderzoekers leggen.'

Als voorbeeld noemt Scholten het ‘Tropenteam’, waar onderzoekers van verschillende pluimage en vanaf verschillende locaties samenwerken in het onderzoek naar het mariene ecosysteem in de tropen. Scholten: ‘Ondanks de beperkende afdelingsstructuur is het hen gelukt om de koppen bij elkaar te steken. Het is momenteel een van de best draaiende teams van Imares.’

Ook de toekomst van Yerseke is onderdeel van het beoogde herstel. Op de locatie kregen onderzoeksprogramma’s op het gebied van aquacultuur (Zeeuwse tong) en kustverdediging (Building with Nature) geen vervolg. Mogelijk zou de vestiging gesloten worden. Die optie is nu voorlopig van de baan, vertelt Scholten. ‘We werken aan een samenwerkingsovereenkomst met de Provincie en de regionale visserij- en schelpdiersector. Zij hebben belang bij het onderzoek in Yerseke en zijn bereid om opdrachten bij ons te plaatsen. Hiermee wordt Imares een onderzoeksinstelling van en voor de regio. Een experiment, want alle andere regionale DLO-vestigingen zijn specifieke innovatiecentra.’ Aan het samengaan met het eveneens noodlijdende NIOZ zitten nog onvoldoende voordelen, aldus Scholten.

Door de reorganisatie bij Imares verliezen veertien tot vijftien mensen hun baan. Anderen zullen moeten gaan werken in een ander werkveld: zo verhuizen er vijf Visteeltonderzoekers uit Yerseke naar Wageningen Livestock Research, voor de overigen moet een andere oplossing worden gezocht. Scholten: ‘De afgelopen drie jaar is Imares al gekrompen van 205 naar 160 medewerkers, door natuurlijk verloop en omdat mensen geen contractverlenging kregen. Nu moeten we onze blik richten op resterende overcapaciteit en functies die gaan verdwijnen. Het gaat dan onder andere om afdelingshoofden, vanwege de nieuwe structuur, onderzoekers uit werkvelden die geen perspectief meer hebben en medewerkers van de staf en ondersteunende diensten. Met elk van hen gaan we individueel aan de slag.’

Scholten is blij dat de raad van bestuur vertrouwen heeft in de levensvatbaarheid van Imares en dat niet is gekozen voor een klassieke reorganisatie met collectief ontslag, maar voor een vernieuwingsimpuls. Toch blijft het een spannende tijd: over anderhalve maand buigt de raad van bestuur zich over de concrete stappen die worden genomen en daarna zal ook de medezeggenschap nog akkoord moeten gaan met de plannen.

Lees ook: