Nieuws - 15 februari 2007

Imares Yerseke gaat uitbreiden

De vestiging van Wageningen Imares in Yerseke gaat de komende jaren flink uitbreiden. Directeur Martin Scholten verwacht dat het aantal medewerkers de komende jaren zal verdubbelen. De provincie Zeeland heeft 7,5 ton toegezegd om de uitbreiding mogelijk te maken.

Imares Yerseke richt zich nu nog vrijwel exclusief op de schelpdiervisserij. Dat zal de komende jaren anders worden. Imares wil dat de vestiging Yerseke zich gaat ontwikkelen tot regionaal onderzoekscentrum. Het gaat zich ook richten op visteelt en ecologisch zeeonderzoek. Het aantal onderzoekers zal de komende jaren naar verwachting groeien van achttien naar veertig.
De bijdrage van de provincie Zeeland is bedoeld als tegemoetkoming in de huisvestingslasten voor de komende tien jaar. Wageningen Imares overwoog vorig jaar om Yerseke te verlaten en te verhuizen naar IJmuiden of Den Helder. Uiteindelijk heeft de raad van bestuur besloten om drie vestigingen open te houden, waaronder die in Yerseke. De toezegging van de provincie Zeeland was volgens directeur Martin Scholten ‘part of the deal’.
Scholten is niet bang dat de nieuwe koers van Yerseke problemen gaat opleveren met buurinstituut NIOO. Dat houdt zich bezig met fundamenteel ecologisch onderzoek. ‘We zullen elkaar misschien wat vaker tegenkomen, maar dit biedt ook nieuwe mogelijkheden om samen te werken.’