Wetenschap - 22 februari 2001

Imag levert software voor berekening tijdsbesteding huishouden

Imag levert software voor berekening tijdsbesteding huishouden

Het Imag ontwikkelde een softwaresysteem GITHA, dat op een objectieve manier berekent hoeveel tijd iemand kwijt is aan het huishouden. Het systeem, Gestandaardiseerde Inventarisatie Taken Huishoudelijk Arbeid, is ontwikkeld voor arbeidsdeskundigen, letselschaderegelaars, letselschadeadvocaten en zorgverzekeraars die willen bekijken wat iemand na een ongeval nog kan doen.

Een grote verzekeraar heeft de weg naar het Imag al weten te vinden. Ing. Gerrit Kroeze, hoopt dat 'bijna iedereen' zal volgen. Concurrenten zijn er niet.

Het Imag heeft in het verleden een begrotingssysteem gemaakt voor de agrarische sector. Voor huishoudelijk werk bestond iets dergelijks nog niet.

Ieder die GITHA wil gebruiken kan een licentie aanvragen bij het Imag. GITHA kost 2000 gulden per licentie per jaar, bij een contract voor drie jaar. Voor 20.000 gulden heeft een bedrijf een onbeperkt aantal licenties.

GITHA berekent hoeveel uren huishoudens nodig hebben voor alle huishoudelijke taken. Daarbij houdt het rekening met specifieke situaties. Belangrijk is bijvoorbeeld hoe groot het huis is en welke apparatuur aanwezig is. Verder telt mee of iemand betaald werk buitenshuis heeft, of iemand hoofdkostwinner is en de leeftijd. Ook de gezinssituatie wordt meegenomen; hoeveel uren een partner aan het huishouden besteedt en of er huisdieren aanwezig zijn. De gegevens hiervoor zijn afkomstig van de leerstoelgroep Sociologie van consumenten en huishoudens van Wageningen Universiteit. De leerstoelgroep heeft gebruik kunnen maken van gegevens uit een groot tijdbestedingsonderzoek en daarnaast diverse mensen laten bijhouden hoeveel tijd huishoudelijke taken in beslag nemen. | L.N.