Nieuws - 23 augustus 2018

‘Ik wil globale doelen verbinden met lokale omstandigheden’

tekst:
Albert Sikkema

Linda Veldhuizen, deelnemer aan de SDG-conferentie volgende week in Wageningen, wil de honger in de wereld bestrijden door de ongewenste gevolgen van voedselsystemen aan te pakken met het concept Missing Middle. Gedragsverandering is daarbij een belangrijke stap.

©Albert Sikkema

WUR houdt op 30 en 31 augustus de internationale SDG-conferentie in Wageningen om na te gaan hoe we de sustainable development goals van de Verenigde Naties kunnen realiseren. Gearriveerde en jonge sprekers uit binnen- en buitenland houden toespraken en volgen workshops. Wat streven die honderden deelnemers concreet na?

Vandaag deel 1: Linda Veldhuizen, postdoc bij de leerstoelgroep Plantaardige Productiesystemen.

Hoe ben je betrokken bij het realiseren van de SDG-doelen, in het bijzonder Zero Hunger?

'Ik werk als postdoc bij Plantaardige Productiesystemen en ben tevens netwerkcoördinator Sustainable Agriculture & Food Systems bij een VN-organisatie, waarbij we focussen op voedselzekerheid en betere voeding. Meer specifiek hou ik me bezig met het concept Missing Middle, waarbij we de afstand tussen productie en consumptie en tussen globale doelen en lokale omstandigheden willen overbruggen. Onze stelling is dat dit ontbrekende middenveld moet worden ontwikkeld om gezamenlijk de ongewenste gevolgen van voedselsystemen aan te kunnen pakken.

Om honger uit te bannen, moeten we niet alleen kijken naar de landbouw en voeding, maar ook naar andere sustainable development goals als armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Meer holistische benaderingen zijn nodig om de wisselwerking tussen deze doelen in voedselsystemen in beeld te krijgen. Zo kunnen we komen tot interventies waarbij belanghebbenden activiteiten afstemmen om gemeenschappelijk doelen na te streven. Als onderzoekers ondersteunen we belanghebbenden in het formuleren van doelen en het vinden van wegen om die te bereiken.'  

Welke concrete acties zijn volgens jou cruciaal om de SDG-doelen te bereiken?

‘Een belangrijke stap in deze transformatie van voedselsystemen is denk ik gedragsverandering. Als mensen massaal een ongezond dieet inruilen voor een gezond dieet kan dit het voedselsysteem ten goede veranderen en kunnen we obesitas overwinnen. Een andere belangrijke stap is het stimuleren van lokale waardeketens in ontwikkelingslanden om de voeding en levensomstandigheden te verbeteren. Daarbij moeten we ook de kwetsbaarheid van deze lokale economie ten opzichte van de wereldmarkt reduceren. Wel maak ik me zorgen over de invloed van groeiende ongelijkheid binnen en tussen landen op zero hunger. Hierover hoop ik meer inzichten te krijgen op de conferentie.

Ook als individu kunnen we concrete stappen zetten om bij te dragen aan sustainable development goals. We kunnen minder vlees en bewerkt voedsel eten, de voedselverspilling verminderen (soepen en quiches zijn zeer geschikt om restjes in te verwerken) en een eerlijker prijs betalen voor ons voedsel om boeren beter te ondersteunen.'