Nieuws - 28 januari 2016

‘Ik wil een ondernemender houding’

tekst:
Roelof Kleis

Vijf jaar geleden zat zijn lange loopbaan bij Alterra in het slop. Bram de Vos vertrok naar AgResearch in Nieuw-Zeeland. Nu is hij terug als directeur van de Environmental Sciences Group.

Is er veel veranderd in uw afwezigheid?

‘Alterrra en de universiteit zijn niet zoveel veranderd, maar de financiële omgeving waarin ze opereren wel. De overheid is verder teruggetreden, de topsectoren zijn ingesteld. Er zijn daarnaast veel meer studenten gekomen en dat geeft een enorme druk op het onderwijs.’

Financieel gaat het niet goed. ESG en met name Alterra hebben een slecht
jaar gehad. Hoeveel banen gaat dat kosten?

‘Dat weten we nog niet precies. Bovendien wil ik dat eerst intern communiceren. We willen in ieder geval geen reorganisatie. Met natuurlijk verloop, vervroegd pensioen en mensen elders onderbrengen willen we het op een organische manier oplossen. De eerste insteek is natuurlijk: meer werk binnenhalen. Maar laten we reëel zijn: voorlopig is er nog krimp. Het eerste jaar kiezen we voor de nullijn. Over een paar jaar wil ik naar plus 3 procent resultaat voor Alterra, zodat we een beetje buffer opbouwen.’

Er moet meer werk uit de markt komen. Hoe gaat u dat aanpakken?

‘Ik verwacht van mijn mensen dat ze netwerken gaan ontwikkelen, onderhouden en gebruiken. We moeten er dus op uit. Naar bijeenkomsten toe, kijken wat de agenda’s zijn van mogelijke opdrachtgevers en hoe we daarop kunnen aansluiten. Ik wil een ondernemender houding van mijn mensen. Voor sommigen is dat misschien moeilijk, maar daar moet je overheen, daar moet je jezelf toe dwingen.’

Is er ruimte voor om dat te leren?

‘Die ruimte moeten we maken. Ik wil een cultuur creëren waarin het normaal is dat mensen die goed kunnen netwerken, communiceren en luisteren, junioren meenemen en als mentor fungeren. Op termijn komt daar werk van. En niet iedereen hoeft acquisitie te doen. We moeten alleen genoeg mensen hebben die die competentie wel bezitten.’

Waar liggen de kansen?

‘We zullen internationaler moeten worden. Nederland is op ons gebied verzadigd. In Europa haalt Wageningen al veel geld op. Maar de concurrentie is groot en de slagingskans klein. Dus dan moet je nog verder kijken. Wat maakt ons uniek? Onze topkwaliteit aan kennis. Wij zijn de beste van de wereld.’

Moet de bedrijfscultuur op de schop?

‘Deze organisatie kent een tamelijk financieel gedreven cultuur. Ik word vaak aangesproken over hoe er wordt afgerekend. Dat woord wil ik niet horen. Ik praat over evalueren. Ik wil een coachende in plaats van een controlerende aansturing. Bij coaching hoort goede feedback; open, transparant en eerlijk. Positief als er successen te vieren zijn, constructief als dingen niet goed gaan. Ik wil ook een organisatie die is gericht op samenwerking. Dan moet je individuele medewerkers of teams niet aanspreken op hun financiële resultaat. Dat bevordert de samenwerking niet. Die financiële doelen kun je beter op een hoger niveau stellen en vervolgens ieders bijdrage daaraan evalueren. Ik houd niet van het woord businessunits. Dat klinkt als: je eigen broek ophouden en stimuleert geen samenwerking. Het gaat er niet om of je het als team goed doet, maar dat je het als geheel goed doet.