Nieuws - 1 januari 1970

Ik heb geen band met kippen, maar wel met mijn twee Arabieren

Ik heb geen band met kippen, maar wel met mijn twee Arabieren

Ik heb geen band met kippen, maar wel met mijn twee Arabieren

Kasteel Spelderholt in Beekbergen, omringd door 35 hectare besneeuwd bos, ziet eruit als een kerstkaart. In 1921 schonk eigenaar Teixera de Mattos het landgoed aan het rijk, op voorwaarde dat er altijd pluimvee-onderzoek zou plaats vinden. Maar het Praktijkonderzoek gaat naar Lelystad. Wanneer is nog niet helemaal duidelijk, maar de Praktijkonderzoeken Pluimveehouderij, Varkenshouderij en Rundveehouderij worden daar samengevoegd tot het Praktijkonderzoek Veehouderij


Martin Elders (29) is sinds 1991 in dienst van het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij. Na de middelbare agrarische school in Zutphen werkte hij eerst bij de Agrarische Bedrijfsverzorgingsdienst, een uitzendbureau voor agrarisch personeel. Bij een uitzendbureau moet je alles kunnen. De boer is ziek of op vakantie; jij komt 's morgens en dan is het aanpakken geblazen! Alles moet je zelf uitzoeken; je moet van alle markten thuis zijn.

In 1991 hebben we hier de nieuwe stallen ingericht en zijn we gaan proefdraaien. Het praktijkonderzoek, samengevoegd uit de drie pluimveeproefbedrijven uit Groningen, Twente en Brabant, is toen definitief op het Spelderholt gevestigd. De medewerkers van de proevendienst beheren hun eigen stal; we helpen elkaar als het nodig is. Elke keer krijg ik vierduizend kuikens en die fok ik op. Na achttien weken gaan ze aan de leg. Een gedeelte selecteer ik. Die gaan naar een andere stal; dat worden de moederdieren die voor de nieuwe generatie vleeskuikens zorgen.220220

Het praktijkonderzoek bestudeert onder andere het gedrag van leghennen in verschillende huisvestingsystemen. Er wordt gelet op bezettingsdichtheid, voer en lichtsterkte. Voor leghennen zijn er drie soorten huisvesting: scharrelhuisvesting, grotere kooien met legnesten en zitstok, en de legbatterijen

Twee keer per dag controleert Elders de stal. Eieren rapen, wegen en schoonmaken behoort ook tot zijn taken. Eens in de vijf weken heeft hij een week storingsdienst. Dat betekent 24 uur per dag alert zijn; ook 's nachts kan de pieper afgaan. Meestal betreft het temperatuurwisselingen. Door zulke extreme weersomstandigheden als nu wil de verwarming nog wel eens verkeerd gaan: eerst vijftien graden boven nul, dan acht graden nachtvorst. Voer krijgen de dieren automatisch via een transportband; zo worden ook eieren en mest afgevoerd

Scharrelkippen lopen vrij rond en verspreiden hun mest. Daar lopen ze doorheen, waardoor ze zichzelf en andere dieren besmetten met salmonella- en worminfecties. Legbatterijkippen hebben nauwelijks salmonella-infecties en wormen en produceren daardoor schone eieren. Het schoonste ei komt uit de legbatterij!, zegt Elders uitdagend

De reacties op legbatterijen zijn hem bekend, maar sentimentaliteit hoort niet tot zijn mentale uitrusting. Als de burgerij wat meer voor de eieren wil betalen, kan de boer meer scharrelkippen houden. En die speciale viergraneneieren die je in de supermarkt kunt kopen... Ze krijgen hier ook vier granen!

Door de smeltsneeuw baggeren we naar de stallen, waar Elders een luik opzij schuift. Door het venster zie je de bedrijvigheid van de kippen. Eerst de grotere kooien, waarin de kip een balk heeft om op te zitten en waar ze zich kan terugtrekken om ongestoord haar ei te leggen. In de stal met scharrelkippen is een strook van de vloer met stro bedekt. De rest van de ruimte bestaat uit roosters, maar de kippen kunnen vrij rondlopen. In de legbatterij fladderen de hennen zenuwachtig op en onder elkaar in kleine kooitjes, vier of vijf per hokje. Ze zijn nog niet gewend, ze zitten er nog maar twee weken, verklaart Elders

Echt medelijden met de dieren heeft hij niet. Je moet afstand houden. Ik heb geen band met kippen. Die heb ik wel met mijn twee Arabieren thuis! Hij is trots op zijn paarden. Wedstrijdrijden met de koets, marathons en dressuur, zijn geliefde hobby. Zijn vrouw zorgt voor de balans op de koets. Het is een sport voor twee personen. We rijden tandem, de moeilijkste vorm. De paarden lopen niet naast maar achter elkaar. Stamt nog uit de jacht. De jager kon het voorste paard uitspannen en erop rijden. In zo'n tandem heb je weinig controle over dat voorste paard.

Elders gaat verder met de rondleiding. Wil je de nertsen nog zien? En de konijnen? Die hebben we hier ook. Nee, genoeg dieren in kooien gezien. Eerst droge sokken. L.W., foto G.A

:Ir O.C.J.J. Peters (27) - in het dagelijks leven Otto - is een betrekkelijke nieuwkomer bij de supergroeier onder de DLO-instituten, het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO.) Hij werkt er sinds 1997 als wetenschappelijk onderzoeker. Otto studeerde Werktuigbouwkunde in Enschede

Dr ir D. Peters (67) - Dick voor familie en vrienden - werkt als gastmedewerker op het Laboratorium voor Virologie. De voormalige universitair hoofddocent was sinds 1964 in vaste dienst bij de Landbouwuniversiteit en verbonden aan de virologiegroep. Tijdens zijn studie Plantenziektenkunde werkte hij er al als studentenassistent. En na zijn pensioen is Dick dus vrolijk doorgegaan