Nieuws - 1 januari 1970

Iedere onderzoeker zingt zijn eigen interactieve lied

Iedere onderzoeker zingt zijn eigen interactieve lied


Interactief onderzoek en onderwijs komen in Wageningen matig van de grond,
zo blijkt uit een onderzoek van de werkgroep Duurzame Ontwikkeling en
Systeeminnovatie (DOS-groep). Het is niet zo dat er niet interactief wordt
gewerkt, stelt de secretaris van de werkgroep dr Jan Klijn van Alterra,
want er wordt veel geëxperimenteerd. ,,Het is meer zo dat iedereen zijn
eigen liedje zingt.''
Samen met mensen uit het veld - de ervaringsdeskundigen - werken aan
oplossingen via onderzoek en onderwijs stamt uit de jaren zeventig. De
oorspronkelijk van het tropenonderzoek afkomstige interactieve aanpak -
Klijn: ,,het komt eigenlijk van bètamensen die vastliepen'' - heeft zich
inmiddels over een groot deel van Wageningen verspreid in initiatieven als
de Deltabenadering en de bèta-gamma-integratie. Interactief onderzoek en
onderwijs zijn door de raad van bestuur zelfs uitgeroepen tot een speerpunt
van Wageningen UR. Uit het onderzoek van de DOS-groep blijkt echter dat de
initiatieven binnen Wageningen UR nog teveel fungeren als los zand, en dat
er nog weinig zicht is op een interactieve onderzoeksmethodiek.
Veel van de problemen met interactief onderzoek zijn zo oud als de
interactiviteit zelf. 'De ijzerenheinige bèta's' zoals Klijn ze noemt, die
weinig zin of talent hebben om samen te werken met plaatselijk boeren zijn
een voorbeeld. Wetenschappers worden ook niet beloond voor interactief
werken. Het wetenschappelijke belang om te publiceren in Nature of Science
werkt vaak zelfs averechts op de maatschappelijke belangen die worden
nagestreefd in interactief onderzoek. Maar het voornaamste probleem is dat
er tussen instituten en leerstoelgroepen die zich met interactief onderzoek
en onderwijs bezighouden weinig communicatie is, en dat er zo weinig kennis
wordt opgebouwd over hoe je interactief kan werken. Een geïnterviewde in
het rapport: ,,Zit ik jaren een beetje zelf het wiel uit te vinden, blijken
er gewoon termen te zijn!''
Werken aan een interactieve methodologie is volgens Klijn belangrijk voor
Wageningen UR. Interactief werken is de enige mogelijkheid om om te gaan
met het probleem- en toepassingsgerichte onderzoek; het vormt een
belangrijk instrument om het gebrekkige contact met de samenleving te
verbeteren, en door de samenwerking met mensen in het veld 'landt' het
onderzoek makkelijker in de praktijk. Het rapport van de DOS-groep vormt de
basis voor een advies dat Klijn met zijn collega's gaat schrijven voor de
raad van bestuur. |
M.W.