Nieuws - 31 mei 2001

Idealistisch, nuchter of constructief

Idealistisch, nuchter of constructief

Fractieleiders over verkiezingsprogramma studentenraad

De verkiezingstijd voor de studentenraad is aangebroken. Tot en met 7 juni kunnen studenten hun stem uitbrengen op een van de drie fracties, de Progressieve Studenten Fraktie (PSF), de Verenigde Studenten (VeSte) of de Christelijke Studenten Fractie (CSF). Een interview met de lijsttrekkers over hun fractie en hun verkiezingsprogramma.

Progressieve Studenten Fraktie (PSF)

Verkiezingsleus: PSF, de wakkere WageningUR

Lijsttrekker: Clarieke Hidden

Aantal zetels op dit moment: zes

Wat gaat jouw fractie komend jaar voor studenten doen?

"Dat is moeilijk te zeggen. De meeste idee?n zijn gebaseerd op de onderwerpen die op het hoofdgebouw spelen en op de klachten die we gedurende het jaar opvangen van studenten."

Waarin onderscheidt de PSF zich van de andere fracties?

"CSF en VeSte werken meer samen met het college om tot een oplossing te komen. De PSF vindt dat de medezeggenschapsraden niet de vriendjes van het college moeten zijn. Daarbij zet de PSF langer door als ze iets van het college wil weten en neemt ze zelf initiatieven."

Waarom moeten studenten op de PSF stemmen?

"Als je een beetje idealen hebt, stem je PSF. Wij zijn gemotiveerd om er echt wat van te maken en gaan voor het hoogst mogelijke voor de student."

Waarom moeten studenten niet op de CSF stemmen?

"Ze hebben goeie idee?n maar hun werkwijze is te mild."

Waarom moeten studenten niet op VeSte stemmen?

"VeSte is opgericht vanuit de studentenverenigingen en richt zich vooral op alles wat er naast de studie bijkomt. De PSF maakt geen onderscheid of studenten bij een vereniging zitten of niet en vindt dat je je als studentenraadsfractie hoofdzakelijk op het onderwijs moet richten."

Hoeveel zetels hoop je te krijgen?

"Zes, net zoals dit jaar."

Verenigde Studenten (VeSte)

Verkiezingsleus: Leren is meer dan studeren

Lijsttrekker: Sylvia Tebbenhoff

Aantal zetels op dit moment: vier

Wat gaat jouw fractie komend jaar voor studenten doen?

"We willen ervoor zorgen dat het aantal bestuursbeurzen voor studenten gelijk blijft. Ook willen we duidelijke criteria opstellen wie wel en wie niet in aanmerking komen voor een beurs."

Waarin onderscheidt VeSte zich van de andere fracties?

"Heel veel punten komen overeen, want samen vorm je toch ??n Studentenraad. Maar VeSte onderscheidt zich in haar nuchtere houding. Wij handelen vanuit de feiten. Daarnaast komen de meeste VeSte-leden van een studentengezelligheidsvereniging."

Waarom moeten studenten op VeSte stemmen?

"We doen veel voor studenten die naast hun studie actief zijn."

Waarom moeten studenten niet op de PSF stemmen?

"De PSF neemt eerder een 'radicaal' standpunt in dan de andere twee partijen. Ze is eerder geneigd om demonstraties of acties te houden. Als je daar niet van houdt, moet je geen PSF stemmen."

Waarom moeten studenten niet op de CSF stemmen?

"De leden hebben een christelijke achtergrond. Hun idee?n hebben het christelijke geloof als uitgangspunt. Als je het daar niet mee eens bent, zou ik niet aanraden op de CSF te stemmen."

Hoeveel zetels hoop je te krijgen?

"Zes."

Christelijke Studenten Fractie (CSF)

Verkiezingsleus: CSF, een uitgeslapen mening

Lijsttrekker: Marije Struijk

Aantal zetels op dit moment: twee

Marije is momenteel op stage in Finland en beantwoordde de vragen per e-mail.

Wat gaat jouw fractie komend jaar voor studenten doen?

"Wij zullen ervoor zorgen dat de onderwijskwaliteit bewaakt en zonodig verbeterd wordt. Dat betekent goed onderwijs voor studenten van de oude studieprogramma's, voldoende vrije keuzevakken, evaluaties van de werkvormen en een goede onderwijskwaliteit van de docent."

Waarin onderscheidt de CSF zich van de andere fracties?

"De CSF vindt dat de universiteit zowel uit studenten als uit werknemers bestaat. Bij het nemen van beslissingen moet je dan ook aan allebei denken, hoewel het onderwijs en de studenten op de eerste plaats staan."

Waarom moeten studenten op de CSF stemmen?

"Omdat wij ervoor gaan zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs op hoog niveau blijft of daar gebracht wordt."

Waarom moeten studenten niet op VeSte stemmen?

"VeSte is erg gericht op het bedrijfskundige aspect van de universiteit. In onze ogen is de universiteit een dienstverlenend bedrijf."

Waarom moeten studenten niet op de PSF stemmen?

"De PSF is wel kritisch maar zijn ze ook constructief?"

Hoeveel zetels hoop je te krijgen?

"Vier natuurlijk!"

Suzanne Lommen