Nieuws - 1 januari 1970

‘Idealisme wordt onderdrukt’

‘Idealisme wordt onderdrukt’


‘Idealisme wordt aan de universiteit onderdrukt’, is de stelling die Freek
van Leeuwen poneerde tijdens een door studenten georganiseerde conferentie
over idealen in de wetenschap. De studenten, verenigt in Platform X, vinden
dat idealen rondom armoede en milieu als drijfveer voor onderwijs en
onderzoek meer ruimte moeten krijgen aan de universiteit.

Wageningen UR streeft volgens haar missie streeft naar ‘kwaliteit van
leven’ en ‘veilig voedsel in een leefbare wereld’. Het is volgens Platform
X een illusie dat dit met een zuiver objectieve methode bereikt kan worden,
zonder acht te slaan op politieke verschillen. Wetenschap is daarom een
idealistische bezigheid. Daarom is het de taak van Wageningen UR om de
verscheidenheid aan idealen van studenten, docenten en onderzoekers te
stimuleren.
Student Dirk van Apeldoorn heeft het aan den lijve ondervonden. ,,Je bent
idealistisch en je wordt lid van de onderwijscommissie om meer idealen in
het onderwijs te krijgen. Maar je wordt genegeerd door bestuurders.’’ Ook
student Gijs Spoor, die kwam studeren om de wereld te verbeteren, kreeg in
zijn eerste college al te horen dat er voor idealisme hier geen plaats is.
,,Het is de doctrine van de waardevrije wetenschap,’’ zegt Spoor.
Prof. George Beers voelt zich niet aangesproken als onderdrukker. ,,Maar ik
denk wel dat studenten voordat ze het over idealen hebben een stuk
basiskennis bijgebracht moet worden.’’ Toch vonden verschillende studenten
in de zaal dat onderwijs juist zou moeten beginnen met de vraag wat
studenten eigenlijk met hun studie willen bereiken. Ook zouden docenten
zichzelf vaker de vraag moeten stellen waar ze het eigenlijk allemaal voor
doen.

| J.T.