Nieuws - 12 september 2017

Idealis wil bouw bij Bornsesteeg

tekst:
Roelof Kleis

Idealis wil zo snel mogelijk aan de slag met de bouw van 400 studenteneenheden rond de flat Bornsesteeg. Ook bij Asserpark staat een kleine uitbreiding met 40 eenheden op de rol.

© Roelof Kleis

Dat bleek gisteravond bij bespreking door de politiek van de mogelijke locaties voor studentenhuisvesting. ‘Wij hebben alle voorbereidingen al getroffen om hiermee direct aan de slag te gaan. Als de raad er tenminste mee akkoord gaat’, reageerde inspreker directeur Sylvie Deenen van studentenhuisvester Idealis op vragen uit de raad. Twee van de zes locaties waar studentenhuisvesting is voorzien, zijn eigendom van Idealis.  

14.000 studenten
Door de groei van de universiteit zijn er de komende jaren veel extra kamers nodig. De gemeente, Idealis en WUR becijferen dat er in 2021 ruim 14.000 studenten in Wageningen studeren. Daar zijn nog 2200 extra kamers voor nodig. Een deel daarvan (800 kamers) is al in ontwikkeling. Voor 1400 kamers moet nog ruimte worden gevonden. Burgemeester en wethouders hebben locaties op een rijtje gezet waar dat bij voorkeur zou kunnen.

Tot nog niet zo lang geleden was wonen op de campus onbespreekbaar
Simon Vink

Naast Bornsesteeg en Asserpark komen de Marijkeweg 20 (gebouw Rijn IJssel vakschool), de Olympiahal (sporthal), het oude Postkantoor en het gebouw van WUR achter de aula het meest in aanmerking. Deze plekken liggen onder meer dicht bij openbaar vervoer, staan leeg en verdragen planologisch gezien studentenhuisvesting. Op onder andere Duivendaal en de Dreijen is een mix van huisvesting voor studenten en andere doelgroepen voorzien.

Diverse partijen in de raad zijn huiverig voor de sterke groei van WUR en de druk die dat legt op de huisvesting. Kan de WUR niet wat meer op eigen grond bouwen? Op de campus bijvoorbeeld, wilde Erik Bijleveld van GroenLinks weten. WUR-woordvoerder en inspreker Simon Vink toonde zich verrast door die suggestie. ‘Een interessante vraag. Tot nog niet zo lang geleden was wonen op de campus onbespreekbaar.’

Campus
Er zijn volgens Vink mogelijkheden op en om de campus, als de raad daaraan mee wil werken. ‘Maar op de campus liggen al concrete ontwikkelingsplannen voor de campus zelf.’ Hij wees verder op de mogelijkheid om meer te bouwen op de Dreijen. Op de Dreijen is in de plannen van het college van burgemeester en wethouders nu voorzien in maximaal 300 woningen, waarvan maar een deel voor studenten.

Vink ontzenuwde de suggestie dat studenten ook in omringende dorpen kunnen gaan wonen. ‘Op zich hebben we daar geen bezwaar tegen. Maar de praktijk is dat studenten uiteindelijk toch zo snel mogelijk in Wageningen gaan wonen. Het is daarom ook lastig voor omliggende gemeenten om voor studenten te bouwen. Wageningen heeft een verantwoordelijkheid richting studenten.’ De raad beslist volgende maand over de aangewezen voorkeurslocaties voor studentenhuisvesting.