Nieuws - 14 maart 2013

Idealis ontslaat directeur

Van Medenbach zou de relatie met universiteit en gemeente op het spel gezet hebben.
Topman krijgt 175.000 euro mee.

6-Medenbach.jpg
Hans van Medenbach, directeur van studentenhuisvester Idealis, is door de woningcorporatie ontslagen. Idealis had geen vertrouwen meer in de bestuurder, met name door de manier waarop hij met de gemeente en Wageningen UR communiceerde. Dat blijkt uit het rechtbankverslag over de ontslagprocedure.
In de ontslagaanvraag staat dat het bestuurlijk optreden van Van Medenbach, sinds 2004 baas van Idealis, al enkele jaren ter discussie stond. Management en raad van commissarissen waren ontevreden over de manier waarop Van Medenbach Idealis representeerde bij gemeente en universiteit.
Het is bekend dat het al langere tijd niet botert tussen Idealis en Wageningen UR. Dat kwam onder meer tot uiting in 2011 toen Van Medenbach bezwaar aantekende tegen de bouw van tijdelijke studentenwoningen van de universiteit aan de Haarweg. Daardoor was er een tekort aan woonruimte voor internationale studenten aan het begin van het academisch jaar. De universiteit treedt voor internationale studenten steeds vaker zelf op als huisvester, met complexen in Ede en Bennekom. Voor de bouw van een kamercomplex op de campus wordt een andere partner dan Idealis gezocht.
Ontslagvergoeding
Volgens Idealis is Van Medenbach op zijn gedrag aangesproken en heeft zelfs een officiƫle waarschuwing gekregen van de raad van commissarissen. Dat leidde echter niet tot de gewenste verbetering. De ex-directeur vindt zelf dat hem weinig te verwijten valt, zo blijkt uit de stukken. Volgens hem is de universiteit vooral verantwoordelijk voor de gespannen relatie. De kantonrechter oordeelde dat het lastig is om te bepalen wie er schuldig is aan een verstoorde verhouding. 'Feit is echter dat de situatie ongelukkig is en dat werknemer daarin geen verandering heeft weten te brengen.'
Van Medenbach krijgt een ontslagvergoeding van  175.000 euro, hoewel Idealis wees op het regeerakkoord waarin de ontslagvergoeding wordt beperkt tot 75.000 euro. De rechter wilde daar echter niet op vooruitlopen.