Student - 11 september 2012

Idealis-nieuwbouw zorgt voor geluidsoverlast

Luidruchtige AID-feestjes, galmende nieuwbouw en buren met jonge kinderen. Een cocktail die zorgt voor klachtenregen over Idealis' nieuwe studentenhuizen.

1-cover0521-HR.jpg
De studenten aan de Ben van Londenstraat wonen er pas sinds 18 juli, maar bij Idealis kwamen al enkele klachten binnen van omwonenden. De studentenhuisvester heeft inmiddels enkele studenten gewaarschuwd. Als zij hun gedrag niet aanpassen, worden ze hun kamer uit gezet. De negentien panden staan in de nieuwbouwwijk Nieuw Kortenoord.
Tijdens een rondgang in de Jan Jordensstraat - direct achter de nieuwe studentenhuizen - is de onvrede goed te merken. ‘Het leek hier gistermiddag en -avond net een houseparty,' zegt bewoner Tanja Bitter. ‘Vooral de jonge studenten, die denken nog: lang leve de lol.' Haar buurvrouw Sanne stemt in: ‘Ze stonden laatst een keer zelfs dronken vanaf hun schuurdak te plassen.' Daarbij zorgt de galm rond de nieuwbouw dat zelfs het kleinste geluid te horen is. Sanne: ‘Als studenten ‘s avonds praten, lijkt het alsof ze in je tuin zitten.'
Sanne en Tanja willen niet iedereen over dezelfde kam scheren. Twee tot drie huizen zorgen voor de ergste overlast. De overige studenten reageren begripvol wanneer ze wordt gevraagd iets zachter te doen. ‘Eén huis kwam juist langs om te vertellen dat er een housewarming komt,' zegt Bitter. Als oplossing zien ze nog het meeste in duidelijke gedragsregels van Idealis. Sanne: ‘En gelukkig wordt het straks winter en is het te koud om buiten te zitten.'
Een ander mikpunt van kritiek is projectontwikkelaar Bouwfonds. Deze zou bij de koop niet hebben aangegeven dat er studentenhuizen kwamen. ‘Anders hadden we het nooit gekocht,' vertelt Bitter. ‘We willen nu graag schadeloos gesteld worden.' Bouwfonds heeft echter vanaf het begin duidelijk gemaakt dat er sociale woningbouw kwam en dus misschien studentenhuizen van Idealis, zegt voorlichter Tjakko Smit. Dat is ook via de makelaars gecommuniceerd.
De net verhuisde studenten ervoeren zelf midden juli meteen hoe gehorig de buurt is. ‘Al in de eerste week kregen we klachten,' vertelt student Joeri Groot in zijn huiskamer. ‘We zaten in de tuin spelletjes te doen en zijn gewoon naar binnen gegaan.' Daarna hebben ze, samen met twee andere SSR-W-huizen, geijverd voor goed buurcontact. Zo nodigden ze alle buren uit voor een borrel en gaven één telefoonnummer als aanspreekpunt. ‘Vier weken later kregen we nog één klacht, verder niet eigenlijk.'
Het naastgelegen studentenhuis had minder geluk. Via Idealis kwam eind augustus een anonieme klacht binnen. Vervolgens kregen ze een persoonlijke waarschuwing. Bewoner Marijn Albers vindt het niet helemaal fair. De klacht was vaag, niet specifiek op hen gericht en bekende luidruchtige huizen kregen geen persoonlijk bezoek. Bovendien probeert het huis juist in gesprek te blijven met buren. Albers ‘De waarschuwing heeft nu geen consequenties, maar we moeten op onze tellen passen.'
In een ander studentenhuis dat geen enkele klacht ontving, halen studenten hun schouders op. ‘De bewoners kunnen er zelf ook wat van,' grapt iemand. ‘Hun kinderen gooien stenen op de golfplaten en de bewoners luisteren naar 100%NL.'
Idealis zit de studenten ondertussen volop achter hun broek, zegt hoofd Wonen Jan Harkema. ‘We nemen dit uiterst serieus. Zo hebben we contact met huurders, vooral diegenen waarover wordt geklaagd. Verder zijn de beheerder én wijkagent langs geweest.' De studenten kregen bovendien een brief met gedragsregels. Harkema denkt dat dit genoeg is en rekent op wederzijds begrip. Hij lijkt niet van plan politieagentje te spelen. ‘In een woonwijk moet je uiteindelijk toch met elkaar samenleven.'