Nieuws - 1 juni 2011

Idealis maakt bezwaar tegen tijdelijke woningen

Idealis heeft bezwaar aangetekend tegen de plannen van de universiteit om drie tijdelijke woonunits voor buitenlandse studenten te bouwen aan de Haarweg. Volgens de studentenhuisvester klopt de onderbouwing voor de vergunningaanvraag niet. De universiteit reageert teleurgesteld.

4-Haarweg-BdG-6182.jpg
De gemeente geeft alleen een vergunning af voor tijdelijke bouw. Volgens de universiteit is dat het geval; over vijf jaar zal  Idealis volgens de universiteit genoeg studentenwoningen hebben gebouwd. Corina van Dijk, woordvoerder van Idealis, ontkent dit. 'Wij passen ons bouwbeleid aan op de prognose van studentengroei. De universiteit is voor de komende jaren niet uitgegaan van groei van het aantal buitenlandse studenten dus hebben wij niet voorzien in extra woningen.'
Idealis heeft ook problemen met de afstand tussen de eigen wooneenheden en de tijdelijke units. Die meet 12 meter en dat vindt de huisvester veel te weinig.  Van Dijk: 'Gezinswoningen worden wel vaker op deze afstand van elkaar gebouwd, maar daar kunnen bewoners nog in andere ruimtes verblijven. Een student heeft maar één kamer; slaapkamer, studeerkamer en ontspanruimte in een.' Ze benadrukt dat het bezwaar van procedurele aard is, en dat Idealis de bouw van de studentenwoningen niet wil tegenhouden.
Raar
De universiteit is 'verbaasd en teleurgesteld' over de bezwaren van Idealis. 'Hierdoor loopt de bouw hoe dan ook vertraging op, terwijl de nood ontzettend hoog is', aldus woordvoerder Simon Vink. Hij noemt de argumenten van de huisvester 'raar'. 'Alle partijen in Wageningen weten dat het aantal studenten de komende jaren alleen maar zal toenemen. Dat blijkt óók uit onze cijfers.'
De universiteit meent dat Idealis wel degelijk in staat is om over vijf jaar structurele huisvesting te bieden; de huisvester is bezig met woningen op Kortenoord en de Rijnsteeg en wil vierhonderd woningen op de campus bouwen. Volgens Van Dijk zijn deze woningen gebouwd met het oog op de groei van Nederlandse studenten.
De universiteit wacht het oordeel van de gemeente af, maar verwacht niet dat de 12 meter tussen de woningen voor problemen gaan zorgen. 'De units komen op een plek waar een universiteitsgebouw stond toen Idealis de woningen ging bouwen. Toen was er ook geen probleem.'