Nieuws - 12 juni 2008

Ideale routes naar duurzame varkenshouderij

Een eenzijdige focus in het publieke debat op dierenwelzijn kan ertoe leiden dat aandacht voor wat goed is voor het milieu, de ondernemer en de consument verslapt. Dat zeggen onderzoekers ir. Onno van Eijk en ir. Johan Zonderland van de Animal Sciences Group (ASG). Integraal duurzaam is hun opdracht.

In opdracht van het ministerie van LNV, en in samenwerking met LTO en de Dierenbescherming willen Van Eijk en Zonderland de varkenshouderij ondersteunen en stimuleren om nieuwe systemen te ontwikkelen die tegemoetkomen aan de wens van landbouwminister Verburg om in 2023 een duurzame varkenshouderij te realiseren. Een varkenshouderij die goed is voor het dier, de ondernemer, de burger en het milieu.
ASG doet dit via de methode van Reflexief en Interactief Ontwerpen (RIO). Uitgangspunt daarbij zijn niet de regels, maar de wensen. ‘Als je vanuit bestaande regels gaat ontwerpen, kom je uit op een compromis’, zegt Van Eijk.
De behoeften van ondernemer, varken, burger en milieu worden dit jaar vertaald naar concrete programma’s van eisen. Volgend jaar zal ASG nieuwe stal- en houderijsystemen ontwerpen. Daarbij worden niet alleen mensen uit de varkenshouderij betrokken. Van Eijk: ‘Wij zien dat je juist innovaties ontwikkelt als je werkt met netwerken waarin mensen met veel verschillende achtergronden zitten.’
Doel is om eind 2009 concrete ontwerpen aan te dragen, waarmee de varkenshouderij verder kan. Stallenbouwers en varkenshouders kunnen de resultaten ook gebruiken bij de omschakeling naar groepshuisvesting in de zeugenhouderij, die volgens de Europese regelgeving in 2013 moet zijn gerealiseerd.