Nieuws - 10 december 2008

IS HET GOED DAT TENTAMENS VERJAREN?

Een acht gehaald voor dat lastige eerstejaarsvak? Heel goed, maar als je niet binnen zes jaar je bachelor haalt, heb je er niets aan. Wageningen Universiteit besloot bij invoering van de bamastructuur in 2002 dat tentamens na zes jaar kunnen verjaren omdat sommige vakkennis veroudert. Studenten die in september 2003 met hun bachelor begonnen en nog niet klaar zijn, hebben tot oktober 2009 de tijd. Daarna moeten ze vakken gaan overdoen. Goede zaak?

achtergrond_0_176.jpg
Mr. Sipke de Jong, secretariaat gezamenlijke examencommissies WU
‘Straks wordt deze regeling automatisch in het behaalde vakkenpakket weergegeven. Dan staat er ineens, floep, een vinkje bij: vak vervallen. Dat zal voor studenten ook even schrikken zijn. De regeling is al in september 2003 ingevoerd, maar de meeste studenten zijn het zich waarschijnlijk niet bewust. Daarom willen we het nu onder de aandacht brengen, voordat studenten in september 2009 met de regeling te maken krijgen.
Een grote groep studenten die nog één of enkele tentamens mist, kan nu extra tentamens doen om het nog te halen. In de meeste gevallen zullen studenten de vervallen tentamens opnieuw moeten doen, tenzij de examinator anders beslist. Dat kan als voor de examinator duidelijk is dat de student de stof nog beheerst en de vakinhoud niet verouderd is. Bijvoorbeeld bij een vak als wiskunde: tien jaar geleden was één plus één ook al twee.’

Dr. Guusje Bonnema, studieadviseur en universitair docent Plantenveredeling
‘Op zich ben ik het wel eens met de regeling. Ik ben geen fan van mensen die langer dan zes jaar over hun studie doen. Maar dat zijn er maar heel weinig. Wanneer mensen hun bachelor nog niet hebben afgerond, gaat het meestal om één dingetje. Dan zijn ze al bijna klaar met de master en moeten ze de bachelor nog afmaken. Vaak is dat gemakzucht.
Wanneer er vooral triviale dingen spelen bij de vertraging, ben ik er niet op tegen. Ik kan me wel vinden in het argument dat zes jaar heel lang is voor sommige vakken. Bijvoorbeeld bij een vak als Plantenbiotechnologie, dan is veel van de informatie wel verouderd. Maar ik wil wel pleiten voor uitzonderingen op grond van persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte. En soms zijn mensen niet continu met een studie bezig, maar kiezen ze ervoor om in een bestuur te gaan of een paar jaar te sporten op hoog niveau. Ik vind het niet slecht als iemand besluit om een paar jaar iets anders te doen. Een algemene regel is dan onzin.’

Peter Vos, achtstejaars Plantenveredeling
‘Al drie jaar heb ik mijn bachelor bijna af, maar ik stel het ieder jaar opnieuw uit. Vanaf mijn vierde studiejaar ben ik meer dan parttime gaan roeien. Ik heb ook tweeënhalf jaar in Amsterdam gewoond om te kunnen trainen voor de Olympische Spelen. Mijn bachelor moet volgens de planning in februari klaar zijn, dus van deze regeling heb ik gelukkig geen last. Ik schrok wel even toen je er net over vertelde. Daarna wil ik een beetje gas geven en een jaar later de master afronden. Nu train ik maar één keer per dag, in de avonden bij Argo in Wageningen. Wanneer ik mijn masterdiploma heb, kan ik weer intensief gaan trainen voor de Olympische Spelen.
Ik sta een beetje in dubio of ik nou voor- of tegenstander van de regeling ben. Een stok achter de deur is voor langzame studenten wel prettig. Alleen moeten er uitzonderingen kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor topsporters. Het was een ontzettende domper dat ik afgelopen zomer aan de zijlijn bleef staan als reserve in Bejing. Maar ik heb ontzettend mooie dingen beleefd en heb er absoluut geen spijt van.’

Corinne Schutte en Gerrie Koops, zevendejaars Ruimtelijke planning
Corinne: ‘Het is wel bijzonder dat hier zo weinig bekendheid aan is gegeven. Ik heb er nog nooit van gehoord. Op zich is het niet gek als er een limiet wordt gesteld, maar dan moet dat wel bekend zijn.’ Gerrie: ‘Ik voorzie geen grote problemen. Dit is voor zo weinig mensen van toepassing, ik vraag me af of je daar speciaal een regel voor moet invoeren. Wij hebben allebei onze bachelor in het vierde jaar gehaald. Zes jaar is een redelijke tijd om je bachelorvakken af te maken. Ook als je er bestuurswerk of andere activiteiten naast doet. Je krijgt wel het idee dat je steeds sneller moet gaan afstuderen. Aan de ene kant is het prima dat er een aantal regels worden gesteld. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van studenten zelf.’

Dr. Ralf Hartemink, opleidingsdirecteur Levensmiddelentechnologie
‘Als je wilt afdwingen dat studenten sneller gaan studeren is de harde knip die Plasterk wil invoeren een beter instrument. Als die er komt, komt het helemaal niet meer voor dat masterstudenten nog bachelorvakken hebben openstaan. Dan wordt deze regel sowieso een non-issue.
Maar het is de vraag of het nu wel een issue is. Meer dan negentig procent van de studenten zal het worst wezen. Het komt niet veel voor dat studenten, die in drie jaar hun bachelor moeten doen, na zes jaar nog hun diploma niet hebben. Of je hebt gewoon niet hard gewerkt. Maar in de meeste gevallen is er dan iets aan de hand, zoals ziekte, waardoor studenten dispensatie kunnen krijgen. Voor bepaalde vakken kan de regeling overigens wel nuttig zijn. Als je kijkt naar een practicum in de moleculaire hoek bijvoorbeeld, daar verandert alles belachelijk snel.’

Een gedetailleerde uitleg van de verjaringsregeling staat in de rubriek Education op pagina 19.