Nieuws - 18 juni 2009

IS BACHELOR OF APPLIED SCIENCES EEN GOEDE TITEL?

Afgestudeerde hbo’ers krijgen een bachelortitel, met een toevoeging van het vakgebied, bijvoorbeeld ‘Bachelor of Engineering’. Maar die titels zijn internationaal niet gangbaar, en het hbo pleit voor de titel Bachelor of Science. Minister Plasterk stelt nu ‘Bachelor of Applied Sciences’ voor. De HBO-raad ziet er niets in en heeft als tegenvoorstel ‘Bachelor of Sciences in Engineering’.

opinie_0_812.jpg
Prof. Martin Kropff, raad van bestuur Wageningen UR: ‘Het voorstel van Plasterk vind ik goed. We hebben binnen onze instelling een leerweg voor academisch onderwijs, gericht op wetenschappelijk onderzoek, waar het vooral reflectie, probleemanalyse en het genereren van nieuwe kennis betreft. Daarnaast hebben we een professionele leerweg, waarbij het gaat om een hands-on probleemoplossende benadering, gekoppeld aan toegepast onderzoek, oftewel applied sciences. De VHL-afgestudeerden benutten de bestaande kennis zo goed mogelijk om innovaties tot stand te brengen in de samenleving. De samenleving heeft behoefte aan verschillende typen afgestudeerden en we zijn er trots op dat we zowel een academische als een professionele leerweg binnen Wageningen UR verzorgen. Het is belangrijk dat het verschil goed in de titel tot uiting komt en internationaal herkenbaar is.’
Adriënne Klunhaar, beleidsmedewerker Van Hall Larenstein: ‘Het is niet uit te leggen dat je voor dezelfde opleiding in Duitsland, Engeland of de Verenigde Staten wel een BSc-titel krijgt, maar in Nederland niet. Ik ken zelf een voorbeeld van een Duitse student die niet bij ons kwam studeren omdat ze hier geen BSc-titel kreeg. Het is een kwestie van perceptie, maar buitenlandse studenten denken dan snel dat zo’n opleiding minder waard is. Ook kan het problemen geven bij de toelating tot een master in het buitenland, omdat de hbo-titels internationaal niet herkenbaar zijn. In Nederland wordt het binaire stelsel op alle niveaus doorgevoerd, tot in de graden aan toe. In het buitenland is dat niet zo. Daar blijkt uit het diplomasupplement of de bachelor een professionele of universitaire inkleuring heeft. Ik vind het heel jammer dat deze discussie al zo lang duurt. Ik snap de gevoeligheid bij universiteiten wel. Maar dit geeft hbo-studenten toch het gevoel een tweederangs studie te doen. Het voorstel van Plasterk voor de BASc is vlees noch vis. Misschien komt het wel tegemoet aan het probleem van de lage gevoelswaarde, maar deze titel is internationaal net zo onbekend. In het tegenvoorstel van de HBO-raad kan ik me prima vinden.’
Jan Gert Roest, vestigingsmanager Agrojobs Dronten: ‘We bemiddelen regelmatig voor banen in het buitenland, het gaat dan vooral om functies als bedrijfsleider. Dat strekt zich breed uit over de verschillende sectoren, van een kwekerij in Afrika tot een melkveehouderij in Duitsland of Polen. Wij krijgen weinig respons van buitenlandse werkgevers op de Nederlandse titels, dus ik kan eigenlijk weinig zeggen over het voorstel. Maar titels staan niet vaak op een cv. Bovendien bemiddelen we voor veel kandidaten die nog de oude ingenieurstitel hebben. Bachelor of Applied Sciences klinkt mij in de oren als een alternatief waar je geen kant mee op kunt. Maar, what’s in a name? Het wordt nu een beetje voor kennisgeving aangenomen. Zelf hecht ik ook niet aan titels.’
Ing. Thies Reemer, afgestudeerd Tropical Agriculture and Rural Development aan Larenstein in 2002: ‘De BASc-titel lost niets op voor hbo’ers. Het doel van de bachelor-masterstructuur was juist om het onderwijs internationaal herkenbaar te maken. Voor mijn studie werd vroeger een Bachelor of Sciences-titel gegeven, omdat het een internationale studie was. Bij de invoering van de bamastructuur veranderde dat. Mijn studiegenoten kregen in september nog een BSc-titel, maar ik kreeg in november een kale bachelortitel. Samen met andere studenten tekende ik bezwaar aan. Dat liep uit op een rechtszaak. De rechter hield vast aan de wet, maar de politici die we vervolgens aanschreven, pleitten voor een overgangsregeling en wij hebben toch ons BSc-diploma gekregen. Met die kale bachelor had ik moeite met het vinden van een baan. Zeker in de ontwikkelingssector halen organisaties brieven met titels die ze kennen uit de stapel. Als je überhaupt uitgenodigd wordt, is het geen lekkere start als je eerst je titel moet gaan uitleggen. Het verbaast me en ik vind het heel erg dat dit sinds 2002 nog steeds niet is opgelost. Hbo-studenten worden achtergesteld ten opzichte van hun buitenlandse collega’s en hogescholen hebben zo een slechte positie in de internationalisering. Je moet kijken naar de internationale waardering van diploma’s, niet naar wat de Nederlandse universiteiten willen.’
Ir. Theo Lexmond, opleidingsdirecteur Environmental Sciences bij Wageningen Universiteit: ‘Als een instelling zich in het buitenland als University of Applied Sciences presenteert, is Bachelor of Applied Sciences geen onlogische titel. In Nederland hebben we gekozen voor het binaire stelsel. Daar hoort bij dat de benaming van de graad duidelijk aangeeft aan welk soort instelling de student gestudeerd heeft. Misschien is het een goed idee als hbo-instellingen duidelijk maken waar ze internationaal problemen tegenkomen. Want in het internationale toelatingsbeleid van universiteiten speelt de benaming van een graad een ondergeschikte rol. De toelatingseisen in het buitenland betreffen het niveau en de relevantie van de vooropleiding en de kwaliteit van de student zelf. Maar de inhoud van het onderwijs en de kwaliteit van de student is bij veel Nederlandse hbo-instellingen niet af te leiden uit het diplomasupplement. Dat zou wel eens een groter probleem kunnen zijn dan de benaming van de graad. Ook bij Van Hall Larenstein valt op dat het moeilijk is om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de student. Daarom wordt iedere student die aan de universiteit verder wil studeren, uitgenodigd voor een gesprek. De meesten worden daarna wel toegelaten.’