Nieuws - 30 oktober 2008

INTRODUCTIEDAGEN KRIJGEN DRAAIBOEK

De Algemene Introductie Dagen (AID) worden in 2009 onverwacht toch door studenten georganiseerd. Voor de organiserende commissie (CAID) hebben zich uiteindelijk toch zes kandidaten gemeld, vijf universiteitsstudenten en een student van Van Hall Larenstein. Om de introductiedagen zeker te stellen gaat Wageningen UR wel voor het eerst een draaiboek opstellen.

nieuws_2567.jpg
Het zag er enkele weken geleden nog niet naar uit dat een CAID bestaande uit studenten de introductiedagen van 2009 zouden organiseren. De stafafdeling Onderwijs en onderzoek was al op zoek naar alternatieven. Hoewel het probleem voor het komend jaar is opgelost, wil Wageningen UR nu toch op een rij gaan zetten wat er allemaal al vóór december geregeld moet zijn, voor een geslaagde AID.
‘We merken dat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden die al vanaf september voltijds met de AID aan de gang willen’, zegt Liesbeth van der Linden van de stafafdeling Onderwijs en onderzoek. ‘De CAID komt dus steeds later op gang. Maar sommige dingen moet je al voor december geregeld hebben. Daar willen we in ieder geval een handleiding voor hebben.’
De CAID maakt wel technische jaarverslagen over hoe alles is gegaan, maar er ligt geen draaiboek waarin staat waar een goede AID aan voldoet, wie en wat je daar voor nodig hebt, en wanneer zaken moeten gebeuren. Daarnaast is de universiteit de afgelopen jaren al in de gaten gesprongen, en wordt het tijd eens op een rijtje te zetten wie wat doet, aldus Van der Linden. Een handleiding kan bovendien duidelijk maken wat je kunt uitbesteden, binnen of buiten Wageningen UR.
Voor het schrijven van het werkplan zijn onder meer oud-CAID’ers benaderd. Wie het project gaat leiden is nog niet duidelijk. De klus zou eind dit jaar klaar moeten zijn.