Nieuws - 8 september 2009

INRA wil onderzoek in Restaurant van de Toekomst

Het Franse onderzoeksinstituut INRA wil graag onderzoek uitvoeren in het Restaurant van de Toekomst. Wageningen UR heeft interesse voor onderzoek in het geavanceerde BSE-lab van INRA.

Guilliou-IMG_1935.JPG
Dat vertellen dr. Marion Guillou, presidente van INRA, en bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen. Ze ondertekenden deze week een Memorandum of Understanding (MoU). Beide organisaties gaan hun onderzoek en faciliteiten afstemmen, aldus Guillou.
INRA is in een veranderingsproces van een Frans naar een internationaal onderzoeksinstituut, licht Guillou toe in een vraaggesprek. ‘Afgelopen jaar kwam vijftien procent van onze onderzoekers uit het buitenland, via internationale projecten. We stellen ons opener op voor maatschappelijke vraagstukken en samenwerking met andere instituten en het bedrijfsleven.’
INRA had in 2008 8390 onderzoekers in dienst, waaronder 1833 promovendi. Het budget bedroeg 745 miljoen euro. Naast de hoofdvestiging in Parijs heeft INRA een twintigtal regionale onderzoekscentra in Frankrijk.
Wageningen UR is de belangrijkste partner van INRA. ‘We hebben dezelfde onderzoeksthema’s en missie als Wageningen UR. We zijn betrokken bij 160 EU-projecten. In bijna de helft van die projecten werken we samen met Wageningen UR.’
‘Volgende stap is de gezamenlijke programmering van onderzoek op het gebied van landbouw en klimaatverandering.’
Maar uitwisseling van onderzoekers is de belangrijkste voorwaarde voor een verdere samenwerking, zegt Guillou. De juiste voorwaarden zijn daar inmiddels voor gecreëerd, want de voertaal in de INRA instituten is inmiddels ook Engels.
INRA wordt gefinancierd door de Franse overheid. Die inkomsten zijn stabiel, zegt Guillou. ‘Maar het aantal onderzoeksthema’s neemt toe. Daarom moeten we onze capaciteiten delen met anderen en meer externe onderzoeksopdrachten binnenhalen.’
Binnen Europa werkt INRA vooral samen met Wageningen UR en Engelse kennisinstituten. Buiten Europa is er samenwerking met instituten in China, India en Brazilie, de opkomende landbouwnaties. Bij het sluiten van overeenkomsten is Guillou kieskeurig. ‘Ik ben een praktisch ingesteld persoon. We tekenen alleen MoU’s als we echt met elkaar samenwerken in projecten.’
Meer over de samenwerking tussen Wageningen UR en INRA vind je hier