Nieuws - 13 november 2008

INDIA HEEFT GEEN BAAT BIJ VRIJE HANDEL MET EU

India heeft geen enkel belang bij een vrijhandelsakkoord met de Europese Unie. De Europese producten zullen de Indiase industrie helemaal wegvagen. Dat is de conclusie van een studie van het LEI.
De Indiase economie neemt op het wereldtoneel een steeds sterkere positie in. Voor de EU is dat aanleiding om te onderhandelen over het wederzijds openen van de handelsgrenzen.
Het LEI rekende door of dat wel zo’n goed idee is, voor zowel India als de EU. De conclusie is duidelijk, stelt dr. Marijke Kuiper. Het volledig weghalen van de handelsbarrières heeft desastreuze gevolgen voor de Indiase economie. ‘Voor Europa maakt het nauwelijks iets uit. Maar vanuit Indiaas perspectief is de conclusie duidelijk: niet doen.’