Nieuws - 11 juni 2009

IN SCIENCE, HOE DAN OOK

Oké, het is geen cover. Geen hoofdartikel, geen wetenschappelijke publicatie zelfs. Maar de Wageningse promovenda ir. Sarian Kosten (Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer) heeft wel mooi een publicatie in Science op haar naam staan. In de nieuwe brievenrubriek Life in Science, categorie ‘niet-te-geloven-en-toch-waar’, schrijft Kosten over de noodlottige voorvallen tijdens haar veldwerk in Zuid-Amerika.

Kosten was daar in 2005-2006 in het kader van een groot internationaal onderzoek naar de invloed van de klimaatsverandering op aquatische ecosystemen in ondiepe meren. Dat onderzoek gaat een stroom aan publicaties opleveren. Om te beginnen in Science, zo was de bedoeling. Je moet immers hoog inzetten. Maar dat artikel werd helaas afgewezen, laat Kosten weten. Het stuk ligt nu bij Nature ter beoordeling. Toen viel het oog van ¬Kosten op de nieuwe brievenrubriek van Science. En ditmaal is het dus wel raak. Kosten staat erin. ‘We beginnen dan maar met humor’, licht ze toe.
De noodlottige voorvallen die ze in Science beschrijft liegen er overigens niet om. Tijdens de twee jaar durende trip werd onder meer de pickup-truck gestolen in Brazilië en zonk de onderzoeksboot met alle apparatuur – en niet te vergeten collega Frits Gillesen en Kosten zelf – aan boord op een meer in het zuiden van Argentinië. In dat land werd ook de vriezer met monsters gestolen, het resultaat van twee maanden meten. ‘We hebben heel veel plezier gehad onderweg, maar af en toe was het wel heftig’, blikt ze terug. ‘Maar het wonderlijke was, en eigenlijk typerend voor de hele reis, met vallen en opstaan kwam het toch altijd weer goed.’ De truck kwam na veel gedoe terug. De gezonken apparatuur werd door duikers opgevist en bleek nog te werken ook. En door tussenkomst van een lokaal radiostation werd de vriezer opgespoord. ‘We recovered almost all of our samples and became local celebrities in the process’, besluit Kosten haar vermakelijke verhaal. In Science dus. Daar kunnen veel collega’s een puntje aan zuigen.