Nieuws - 4 december 2008

IMPULS VOOR ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVEN VOOR ANTIBIOTICA

Het ministerie van LNV heeft 2,3 miljoen euro subsidie gegeven aan drie projecten om alternatieven te ontwikkelen voor antibiotica in de veehouderij. In één van de projecten gaat het Centraal Veterinair Instituut (CVI) de bacterie Streptococcus suis bestrijden met bacteriofagen.
S. suis veroorzaakt infecties als meningitis bij varkens. Projectleider dr. Marcel van Bergen van het CVI meldt dat er zo’n zeven ton beschikbaar is voor de eerste fase van het twee jaar durende onderzoeksproject. Aan het eind moet blijken of de bacteriofagen – virussen die heel gericht bacteriën kunnen uitschakelen – een veelbelovende manier zijn om infectie met S. suis te bestrijden zonder antibiotica. Bij een positieve beoordeling wordt het project met vier jaar verlengd.
Het CVI onderzoekt samen met de Universiteit Utrecht en de Rockefeller University in New York de faagtherapie waarbij de virussen de bacteriën direct doden, en de lysinetherapie waarbij een door bacteriofagen geproduceerd enzym de bacteriën uitschakelt.
In de twee andere projecten werken onderzoekers aan een vaccin tegen Staphylococcus aureus, een veroorzaker van mastitis bij melkvee, en aan de ontwikkeling van peptiden die de natuurlijke afweer van het vee vergroten. LNV hecht groot belang aan het verminderen van het antibioticagebruik in de veehouderij, omdat gebruik leidt tot multiresistente bacteriën die ook gevaarlijk zijn voor de mens, zoals ziekenhuisbacterie MRSA.