Nieuws - 1 januari 1970

IMAG-DLO ontwikkelt automatische mestbemonsteraar

IMAG-DLO ontwikkelt automatische mestbemonsteraar

IMAG-DLO ontwikkelt automatische mestbemonsteraar

Apparaat maakt fraude onmogelijk

Voor de mestboekhouding die boeren sinds kort moeten bijhouden is een nauwkeurige meting van de mineralensamenstelling van de mest noodzakelijk. Het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) ontwikkelde een apparaat waarmee mesttransporteurs automatisch monsters kunnen afnemen van de drijfmest die in hun mesttank wordt gepompt. Fraude is uitgesloten


Elke werkdag rijden honderden tankwagens met drijfmest door Nederland. De natte slurry gaat van veehouders in het zuiden naar akkerbouwers in het noorden. Vorig jaar heeft de overheid alle boeren verplicht om precies bij te houden hoeveel fosfor en stikstof het bedrijf binnenkomt via mest en veevoer, en hoeveel eruit gaat via bijvoorbeeld tankwagens. Als er meer mineralen in het bedrijf gaan dan eruit komen, moeten de boeren een heffing betalen. Door die regeling, MINAS geheten, is het belangrijk precies te weten hoeveel fosfor en stikstof de drijfmest bevat die de veehouder meegeeft met de mesttransporteur

Wij hebben een apparaat ontwikkeld dat automatisch monsters neemt van de drijfmest die moet worden vervoerd., vertelt dr Piet Derikx van IMAG-DLO. Dit mestbemonsteringsapparaat - veertig centimeter breed, veertig centimeter diep en een meter hoog - wordt geplaatst in de mestleiding waardoor de drijfmest vanuit de mestkelder in de mesttank wordt gepompt. Het apparaat inspecteert of de pot die naar het laboratorium moet schoon is. Zo ja, dan neemt het tijdens het vullen van de mesttank vijf keer een mestmonster, waarna de pot wordt afgesloten en verzegeld. De mesttransporteur hoeft slechts een lege pot aan te bieden, op een knopje te drukken en formulieren in te vullen. Mestmonsters nemen kan nu met stropdas aan, aldus Derikx

Verzegeld

Momenteel worden mestmonsters nog met de hand genomen, waardoor fraude mogelijk is. Aan de pot mest die naar het laboratorium moet kan de boer immers een schepje kunstmest toevoegen om het mineralengehalte op te voeren. Zo zou hij volgens zijn boekhouding meer mineralen afvoeren dan hij in werkelijkheid doet, en daarmee minder heffingen betalen dan hij eigenlijk zou moeten betalen. Met het nieuwe apparaat is zo'n bedrog uitgesloten; de potten gaan gesloten en verzegeld naar het laboratorium zonder dat iemand erbij kan

Het apparaat komt gegarandeerd op de markt. Per 1 januari 2000 zijn namelijk alle mesttransporteurs verplicht om zo'n mestbemonsteringsapparaat op hun wagen te hebben. Het prototype van het IMAG-DLO wordt door twee Nederlandse fabrikanten marktrijp gemaakt. De fabrikanten hoeven geen royalty's te betalen. Derikx: Het ministerie van LNV wilde dat dit apparaat zo snel mogelijk werd gebruikt en heeft de ontwikkelingskosten daarom alleen betaald. Het prototype hebben we ook aan meerdere fabrikanten aangeboden.

Het IMAG-DLO werkt behalve aan een mestbemonsteringsapparaat ook aan een methode waarmee boeren zelf, bij wijze van spreken op de keukentafel, het stikstof- en fosforgehalte van hun mest kunnen bepalen. Met zo'n eenvoudige test - te vergelijken met het gebruik van pH-papiertjes - kunnen veehouders de akkerbouwers in de buurt van te voren zeggen hoeveel stikstof en fosfor hun drijfmest bevat. Zo zijn beter afspraken te maken tussen boeren

Hier is door de praktijk om gevraagd, zegt Catharinus Wierda, secretaris van de projectgroep Aanpak mestoverschot van de boerenbelangenorganisatie LTO. Nu weten de akkerbouwers pas achteraf hoeveel mineralen de drijfmest van de veehouder bevat. Dat weerhoudt velen ervan om die drijfmest af te nemen, waardoor veehouders gedwongen zijn hun mest voor veel geld met mesttransporteurs mee te geven. Wierda: Ik ben voor individuele afspraken tussen boeren, in plaats van anoniem mesttransport. Zo'n test kan hierbij helpen. M.H

:De Universiteit van Amsterdam voert het kandidaatsexamen weer in bij de vijfjarige betastudies. De betastudies kregen vorig jaar een vijfde cursusjaar, onder voorwaarde dat ze breder zouden worden. Het kandidaatsexamen sluit aan bij het Angelsaksische systeem van bachelors en masters, en geeft een heldere afbakening tussen het basisprogramma en de specialisatiefase, meent de universiteit. Zo krijgen de Amsterdamse betastudies een specialisatie communicatie en educatie om de postdoctorale lerarenopleiding in de betastudie te integreren. Om het studierendement te verbeteren programmeert de universiteit weinig extra vakken in het vijfde jaar. Folia

Asielzoekers uitnodigen voor een congres is lastig, ondervond de Groningse afdeling van de Europese studentenvereniging Aegee. Een Iraakse asielzoeker zou op haar congres praten over de dagelijkse problemen van asielzoekers. Zou, want de nieuwe richtlijn van minister Cohen om de verblijfsvergunningen van Irakezen niet te verlengen, maakte zijn verblijf in Nederland illegaal. De Irakees had respijt gekregen om aan het congres deel te nemen, maar nam geen risico - hij is meteen ondergedoken. UK

Olieverontreiniging is de belangrijkste doodsoorzaak van gestrande vogels in Nederland. Bij een verontreiniging ontfermen vele natuurliefhebbers zich over de vogels om de olieslachtoffers te redden via een schoonmaakoperatie. Zo'n schoonmaakactie in opvangcentra heeft echter weinig zin, stelt de Groningse Wetenschapswinkel Biologie. Zo stierf 78 procent van de schoongemaakte zeekoeten na de olieramp in 1998 in de Waddenzee binnen een jaar alsnog. De nieren en lever van de besmette vogels zijn vaak onherstelbaar aangetast en ze hebben een kleiner broedsucces, aldus de biologen. Hun advies: bij zware vervuiling moet je de vogels afmaken, niet schoonmaken. Bionieuws

Ton van Raan, die de wetenschappelijke productie van Nederlandse onderzoekers turft, doet ook aan datamining. Van Raan zet de wetenschappelijke vakgebieden in de computer aan de hand van trefwoorden en voegt dan twee gebieden bij elkaar, om te zien waar de overeenkomsten zitten. Een vergelijking van materiaalkunde en de medische wetenschap zou wel eens nuttige informatie kunnen opleveren voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld kunsthuid. Datamining is het graven naar verborgen informatie in databestanden. Cicero

Het Staring-Centrum reikt frisse idee├źn aan voor de intensieve varkenssector: varkens in een flat, varkens per boot naar de exportlanden, een kudde varkens trekt door Nederland. Ze staan in een brochure van de regio Zuid van het ministerie van LNV. 99 Procent waanzin en nog weerzinwekkend ook, fulmineert socioloog Jan Douwe van der Ploeg van de Landbouwuniversiteit. Het Staring-Centrum brengt de praktische vernieuwingen op het platteland in diskrediet, meent Van der Ploeg. Duizend koeien in oon bedrijf en de varkens in een flat. Zo krijgen de planologen de ruimte om te spelen, hoewel je natuurlijk wel een soort Stalin nodig hebt om al die boeren weg te krijgen. Nu snappen we waarom Van der Ploeg geen aansluiting wilde bij de kenniseenheid Groene Ruimte van WUR. Boerderij

Een Forum-artikel in de Volkskrant loont. Drie onderzoekers van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) mengden zich vorig jaar in het Schiphol-debat met de stelling dat uitbreiding van de luchthaven in zee de beste optie is. Daarop kregen ze de opdracht de mogelijk verstorende effecten van de luchtvaart op de natuur bij uitbreiding te onderzoeken. Verstoring door luchtvaart is meer dan geluidsoverlast, aldus IBN-onderzoeker Luuk Oost. Ze kijken naar de vervuiling door de luchtvaart - Daar bestaan veel stereotypen over, maar niemand weet of ze kloppen -, naar de invloed van kunstverlichting - trekt grote aantallen vogels en insecten aan - en naar het gevaar van vogelaanvaringen door vliegtuigen. Het IBN hoopt dat een grote multidisciplinaire groep onderzoekers een integraal onderzoek kan doen naar

Het keurmerk IKB (Integrale Keten Bewaking) voor varkensvlees moet worden overgedragen aan de Stichting Kolomsamenwerking Varkenshouderij (Skovar). Geen fijn plan, vindt de belangenorganisatie van de supermarkten. Skovar is niet onafhankelijk: de varkenssector zit in het bestuur, de retail is niet vertegenwoordigd, maatschappelijke organisaties hebben slechts een adviesfunctie. IKB kan niet commercieel misbruikt worden, kolomcertificering wel, aldus woordvoerder Winny de Jong van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Boerderij