Nieuws - 1 januari 1970

IMAG wil energiezuinige torenhoge kastent bouwen

IMAG wil energiezuinige torenhoge kastent bouwen

IMAG wil energiezuinige torenhoge kastent bouwen

Mogelijk staan er in 2020 geheel nieuwe kassen in Nederland: enorme tenten met verrijdbare vloeren die drijven op water (zie tekening). Het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) en het Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (PBG) hebben berekend dat in zo'n Duurzame Kas een goede luchtcirculatie mogelijk is zonder dat er ramen nodig zijn waardoor voortdurend kostbare kaslucht verdwijnt. De teelt in de nieuwe kas zou het milieu tien keer minder belasten dan de teelt in de huidige kassen

Bij het ontwerpen hebben we iedere relatie met bestaande kassen losgelaten, vertelt ir Jan Achten van het IMAG-DLO. De tent wordt gedragen door een mast met daarin kantoren en machinekamers. De hoogte van de centrale mast en de afmetingen van de ventilatie-opening bovenin zijn zo gekozen dat er voldoende ventilatie is. Door op een centraal punt waterdamp uit de ventilatielucht terug te winnen, kan schoon water in de kringloop worden teruggebracht en warmte worden gewonnen. De resterende energiebehoefte wordt gedekt door een windmolen bovenop het dak, zonnepanelen en vergisting van plantaardig afval. Het waterbassin onder de vloer moet werken als een warmte- en koudebuffer

Het IMAG-DLO heeft twee jaar geleden al getracht een dergelijke tent in het klein te bouwen, maar dat mislukte omdat het kunststof tentmateriaal niet aan de mast bleef zitten. Nieuw, sterker materiaal moet dit verbeteren. We willen nu een tent bouwen van dertig tot veertig meter diameter, aldus Achten. Het ideaal is een kas met een hoogte van 45 meter en een diameter van tweehonderd meter. Dat formaat is nodig omdat de tent dan pas rendabel is

Een mogelijk probleem is het bezwaar van omwonenden tegen een enorm gevaarte dat hun uitzicht belemmert. Het IMAG-DLO heeft nog niet onderzocht of de aanvaarding door de maatschappij een onoverkomelijk probleem gaat vormen

De tuinders worden in de nieuwe tent van alle gemakken voorzien. De opeenvolgende cirkels waaruit de vloer bestaat zijn rond te rijden zodat de gewassen langs de tuinder komen, of langs de plukrobotten die dan misschien ook klaar zijn. M.H