Organisatie - 9 oktober 2008

IMAG-gebouw gaat plat

Wageningen UR laat het IMAG-gebouw aan de Mansholtlaan helemaal slopen.
Aanvankelijk zou een deel van het gebouw blijven staan. Biopartner, een stimuleringsfonds voor kennisintensieve bedrijven, wilde enkele bedrijven in het pand onderbrengen. Maar de constructie van het gebouw blijkt niet in orde. Of Biopartner nu iets nieuws gaat neerzetten op het terrein is nog onduidelijk.
Het beeldhouwwerk op de voorgevel van het IMAG-gebouw blijft behouden. Het kunstwerk komt op de kunstroute op Wageningen campus, aan de overkant van de weg.