Nieuws - 1 januari 1970

IMAG en SC zien brood in landbouwbedrijventerrein

IMAG en SC zien brood in landbouwbedrijventerrein

IMAG en SC zien brood in landbouwbedrijventerrein

Onderzoekers van het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) en het DLO-Staring Centrum zien een nieuwe markt: onderzoek naar de mogelijkheden van veeteelt op bedrijventerreinen. Zowel PvdA- als D66-politici zeiden in de strijd rond de provinciale verkiezingen wel oren te hebben naar het stallen van vee op agrarische bedrijventerreinen, maar minister Apotheker van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij moet er vooralsnog niets van hebben

Volgens het weekblad Boerderij zouden het IMAG en het SC al bezig zijn met haalbaarheidsonderzoeken, maar dat is niet het geval. Dr Peter Smeets, hoofd Ruimtelijke planvorming en openluchtrecreatie bij het SC-DLO, meldt dat onderzoekers wel bezig met pilotprojecten, waarin ze brainstormen over toekomstige mogelijkheden. Het onderzoek is omstreden, bleek onlangs uit een reactie van LUW-socioloog prof. dr ir Jan Douwe van der Ploeg op een product van deze brainstormsessies, de zogenaamde Varkenskrant. In deze brochure zijn in opdracht van LNV dertien futuristische idee├źn verzameld over de toekomst van de veeteelt. 99 Procent waanzin en nog weerzinwekkend ook, oordeelde Van der Ploeg. Toch zal volgens Smeets het SC-DLO ook in de toekomst in ontwerpende zin meedenken over agrobedrijventerreinen

Ook bij het IMAG is nog niemand echt de haalbaarheid van bedrijventerreinen aan het onderzoeken, maar Cees van 't Klooster zit wel te wachten op een telefoontje van financiers. Er komt een nieuw onderzoeksprogramma van LNV naar innovatieve bedrijfssystemen. Daar is onderzoek naar bijvoorbeeld de milieugevolgen van dit soort bedrijventerreinen goed in te passen. M.W