Nieuws - 11 maart 1999

IMAG-DLO bezuinigt fors op personeel

IMAG-DLO bezuinigt fors op personeel

IMAG-DLO bezuinigt fors op personeel
De stemming onder het personeel wisselt sterk

De vaste formatie van het DLO-Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) wordt teruggebracht van zo'n 180 naar 150 arbeidsplaatsen. Daarmee is de geplande bezuiniging op personeel ruim gehaald, zegt directeur ir. Aad Jongebreur. IMAG-DLO is een van de vier instituten die eerst een reorganisatie afronden, waarna ze zich op 1 juni aansluiten bij een verzelfstandigd DLO


35 IMAG-medewerkers hebben getekend voor vrijwillige vervroegde uittreding in het kader van de FPU-plus-regeling. Vijf mensen zijn herplaatsingskandidaat geworden omdat voor hen geen passende functie was te vinden binnen het gereorganiseerde instituut. Daar staat een kwaliteitsimpuls van nog geen tien instromende mensen tegenover. Bij de reorganisatie was oorspronkelijk ingezet op een uitstroom van 35 mensen en een instroom van vijftien. Netto zouden twintig arbeidsplaatsen verdwijnen, maar het worden er meer. De instroom gebeurt mondjesmaat. Een kwart daarvan bestaat nu uit zittende vaste medewerkers die zijn omgeschoold en driekwart uit mensen die al tijdelijk bij het IMAG werkten of nieuw zijn aangetrokken

Begin maart kregen alle medewerkers van het IMAG-DLO bericht over hun definitieve plaatsing of niet-plaatsing binnen het gereorganiseerde instituut. Ing. Gerrit Kroeze, voorzitter van de ondernemingsraad van IMAG-DLO: De stemming onder het personeel wisselt heel sterk, afhankelijk van de plek waar je zit en je situatie. Niet iedereen is op de plaats van zijn eerste keus terechtgekomen. Maar er is nu helderheid, dat is punt oon.

De directeur geeft aan dat het instituut vooral bezuinigt op de ondersteuning en op klassieke mechanisatie, automatisering en elektronica. De ondersteuning wordt vooral in bedrijfseconomisch opzicht versterkt, onder meer voor bewaking van de geldstroom. Klassieke technologen worden omgeschoold tot informatietechnologen. Versterkte expertises zijn beeldverwerking, precisielandbouw, mechatronica (een combinatie van werktuigbouwkunde, informatica en meet- en regeltechniek, om processen als het oogsten van trostomaten en komkommers volledig te automatiseren) en materiaaltechnologie (met name onderzoek naar alternatieven voor glas in tuinbouwkassen)

Zowel in 1997 als in 1998 leed het IMAG-DLO een verlies van rond de 0,7 miljoen gulden. Voor 1999 voorziet Jongebreur een negatief resultaat van oon miljoen gulden wegens reorganisatiekosten en dubbele lasten. De herplaatsingskandidaten blijven namelijk voorlopig nog op de loonlijst staan en een deel van de vervroegde uittreders vertrekt in de loop van 1999 of 2000. Qua omzet verwacht de directeur in 1999 en 2000 een lichte stijging, net boven het inflatieniveau

Op de vraag aan de ondernemingsraadvoorzitter hoe hij persoonlijk de toekomst ziet voor een verzelfstandigd IMAG, formuleert Kroeze voorzichtig: Ik heb vertrouwen dat het moet lukken, als we de kans krijgen te laten zien wat we kunnen en daarmee extra opdrachten uit de markt halen. Het is lastig dat er nog onverwachte kortingen van LNV op onderzoeksgeld achteraan kunnen komen, bijvoorbeeld door extra lasten voor LNV wegens de varkensaffaire. Met een verwijzing naar de opgelegde bezuinigingen bij de LUW geeft hij aan hoe onzeker de financiering kan zijn. M.Hg