Nieuws - 31 mei 2001

ILRI-model voorziet irrigatiecatastrofes

ILRI-model voorziet irrigatiecatastrofes

Irrigeren heeft soms catastrofale gevolgen zoals verzouting van landbouwgrond en te hoge grondwaterstanden. Een praktisch model van het ILRI berekent het plaatsvinden van dit soort effecten en is nu gratis te downloaden van het internet.

Ir. Roland Oosterbaan nam het initiatief voor het model. Hij was bij vele irrigatieprojecten betrokken en zag dat ingenieurs, beleidsmakers en ook boeren zo'n model zouden kunnen gebruiken om de effectiviteit en de potenti?le problemen van nieuwe irrigatiestelsels tevoren in te schatten. "Dit model, SALTMOD, is erg praktisch. Je hoeft voor het gebruik, in tegenstelling tot voor soortgelijke modellen, geen academische graad te hebben." Door onder andere gegevens over het klimaat, de bodem, gewassen, irrigatiegiften en het drainagesysteem in te voeren kunnen ze zien hoe zout de bodem zal zijn, hoe hoog de waterstand en hoe effici?nt de irrigatie, over tien tot dertig jaar. Ook alternatieve ingrepen zijn door te rekenen, zoals de aanleg van extra kanalen.

Ingenieursbureau DHV gebruikt het model in Kazachstan bij de planning van irrigatie voor miljoenen hectare grond en de Food and Agricultural Organisation (FAO) past het toe in Iran. "Van meer dan honderd miljoen hectare ge?rrigeerde landbouwgrond in de wereld vertoont zo'n tien procent problemen door verzilting en hoge grondwaterstanden", zegt Oosterbaan. Dit komt doordat men irrigeert met rivierwater, dat zout bevat. In sommige gebieden ontstaan hierdoor zoutkorsten die landbouw onmogelijk maken.

Het model is inmiddels veel gedownload en wordt ook toegepast, zegt Oosterbaan. Ingenieurs in Egypte en Cuba ontdekten bijvoorbeeld dat drainagestelsels niet zo diep hoefden te worden aangelegd als ze eerst voor ogen hadden, wat hun veel kosten kan besparen.

Oosterbaan ontwikkelde het model samen met ir. Rob Kselik en ir. Henk Ramnandal. | H.B.