Nieuws - 1 januari 1970

‘IJsjesboom’ kan braakperiode flink verkorten

Boeren die slash-and-burn landbouw bedrijven in Kameroen, laten doorgaans velden vijftien tot twintig jaar braak liggen. Dat is onnodig lang, meent promovendus dr Jaques Kanmegne. Een Zuid-Amerikaanse boom helpt de boeren uit de brand, én zorgt ervoor dat er minder vaak nieuwe stukken bos worden platgebrand.

De agronoom en bosbouwer experimenteerde met verschillende boomsoorten die de braakperiode kunnen verkorten. Met name een van origine Zuid-Amerikaanse boom die vooral te vinden is in het Amazonegebied - de zogeheten Inga edulis of ijsjesboom - bleek uitstekende resultaten te geven. Deze boom blijkt de biologische staat van de zure bodem snel te verbeteren, waardoor de braakperiode met meerdere jaren is te verkorten.
Kanmegne experimenteerde zowel op een onderzoekstation als op boerenvelden, zodat een teeltwijze is ontworpen die past in de huidige bestaanswijzen van de boeren. De Ingaboom is goed te combineren met banaan, maïs en komkommer door ze in rijen naast elkaar te planten. De opbrengsten van de gewassen waren drie tot vijf maal hoger tussen Inga, dan na een natuurlijke braakvegetatie. De Inga levert bovendien ook eetbare vruchten en hout.
Er zijn wel eerder agroforestry-systemen bedacht, maar dikwijls bleek de vertaling van proefveld naar boerenveld teleurstellend. Kanmegne gelooft dat dit voor zijn Inga-systeem niet zal gelden. | H.B.

Dr. Jaques Kanmegne promoveerde op 4 mei bij prof. Lijbert Brussaard, hoogleraar bodembiologie en biologische bodemkwaliteit, en prof. Eric Smaling, hoogleraar bodeminventarisatie en landevaluatie.