Nieuws - 27 maart 2008

IJsberen op open dag in Leeuwarden

De open dag van Van Hall Larenstein in Leeuwarden trok afgelopen zaterdag 1135 bezoekers, een kleine 150 meer dan vorig jaar. Ook kwamen er weer meer potentiële studenten uit Duitsland.

Dertig Duitsprekende scholieren melden zich met aanhang bij de speciaal voor hen ingerichte stand. Zij vormden een staalkaart van de belangstelling voor de Leeuwarder hogeschool. De meeste bezoekers kwamen voor Diermanagement, maar de interesse voor studies als Kust en zee, Life Sciences en Milieukunde stijgt.
Scholieren die zich aangesproken voelden door het thema van de open dag ‘Het klimaat verandert. Wat doe jij?’ zagen in de vrolijke drukte ijsberen langs een olieplatform op schaal schuifelen. Het illustreert de reikwijdte van de VHL-opleidingen: van Milieukunde dat zich buigt over de oorzaken van de smeltende poolkap, tot Petrochemie en offshore dat zich verdiept in productieprocessen waarmee onder meer olie- en gasvelden in het poolgebied zijn te exploreren – uiteraard met de schoonste technologie.
Directeur Gerrit Jeuring van Life Sciences, de gezamenlijke opleidingspoot met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, constateerde zaterdag tevreden dat de belangstelling voor de studieonderdelen van Life Sciences flink in de lift zit. Toch heeft hij zijn bedenkingen bij de almaar uitdijende registraties van hogeschoolopleidingen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). ‘Wij hebben wel erg veel afzonderlijke diploma’s. Ik beluister bij het bedrijfsleven vooral de wens naar gekwalificeerde mensen. Of zij nu biotechnologie hebben gedaan of voedingstechnologie, bedrijven willen mensen die chemie begrijpen. Het kan geen kwaad om ons eens te bezinnen op een brede bachelor. Van daaruit zijn dan nog altijd variaties mogelijk.’