Nieuws - 1 januari 1970

ID-DLO en RIKILT-DLO zetten samen Agro Pharma op

ID-DLO en RIKILT-DLO zetten samen Agro Pharma op

ID-DLO en RIKILT-DLO zetten samen Agro Pharma op

Het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) en het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten (RIKILT-DLO) hebben het samenwerkingsverband Agro Pharma opgezet. Samen bieden ze hiermee al het onderzoek dat fabrikanten nodig hebben voor de wettelijk toelating van hun diergeneesmiddelen. Tegelijkertijd beoordelen beide instituten voor de overheid ook onderzoeksdossiers die fabrikanten in dat kader aan de overheid aanbieden


Voordat diergeneesmiddelen, toevoegingsmiddelen aan veevoer en bestrijdingsmiddelen wettelijk worden toegelaten of voordat de toelating wordt verlengd, moet de fabrikant een uitgebreid onderzoeksdossier laten zien. Hij moet aantonen dat de stoffen echt werken en geen schadelijke effecten hebben voor mens, dier of milieu

Het ID-DLO en het RIKILT-DLO doen al langer contractonderzoek dat nodig is om deze dossiers op te stellen, maar met de verzelfstandiging van DLO willen ze meer met dat contractonderzoek aan de weg gaan timmeren. De lopende contracten en afspraken zijn ondergebracht in Agro Pharma. Met advertenties in het leidende blad Animal Pharm, mailings aan de veterinair-farmaceutische industrie en presentaties bij deze bedrijven, probeert Agro Pharma een plaats in de markt te veroveren, eerst in Nederland en België, vervolgens in West-Europa en daarna in de VS en Canada. Zo'n intensieve marktbewerking is voor beide DLO-instituten nieuw

ID en Rikilt hebben alles in huis voor de benodigde dierproeven en laboratoriumanalyses. Agro Pharma is een one-stop-shop, noemt ir Jo Bemelmans, marketing manager bij het Rikilt, als voordeel boven veel concurrenten

Vanouds spelen ID-DLO, RIKILT-DLO en het RIVM echter ook een rol bij het beoordelen van toelatingen van middelen. Zij zorgen voor de wetenschappelijke evaluatie van de onderzoeksdossiers. Het ID en het RIKILT doen dus onderzoek dat nodig is voor registratie van middelen en tegelijk beoordelen ze dergelijke onderzoeksdossiers. Kan dat samen? Dat geeft mij wel zorgen, zegt drs Kees Kuiper, hoofd Bureau Registratie Diergeneesmiddelen. De evaluerende instituten moeten onafhankelijk zijn. Er moet een vlijmscherpe scheiding zijn tussen mensen die het onderzoek uitvoeren en degenen die oordelen over de dossiers. Het kan nog zo zorgvuldig en integer worden uitgevoerd, de beoordelaar is toch in dienst van het instituut. Er zijn wel oplossingen voor het probleem. De beoordelaars kunnen ook buiten het instituut staan.

Het is een gevoelig punt, geeft Bemelmans toe. Het lijkt een verstrengeling van taken: we doen onderzoek voor registratie en we beoordelen ook dossiers. Toch zijn die twee strikt gescheiden. De mensen die beoordelen, zijn niet betrokken bij het onderzoek. Bovendien gaan de dossiers die voor ons gevoelig zijn naar het RIVM, die beoordelen we niet zelf.

De account manager van Agro Pharma bij het ID-DLO, drs Kees Kan, zit op dezelfde lijn. Het is tamelijk levensbedreigend als je de naam krijgt van de bakker die zijn eigen brood beoordeelt. Er is een strikte scheiding van mensen die betrokken zijn bij Agro Pharma en bij de beoordeling. Organisatorisch zitten ze in aparte afdelingen. Bovendien gebeurt de beoordeling vaak in Europees verband; wij zijn niet de enigen. We wensen niet het risico te lopen dat de verdenking ontstaat dat iemand gematst wordt. Maar misschien hebben we wel de schijn tegen.

Gerard Westerhof van het ministerie van LNV heeft geen moeite met deze constructie: De wettelijke taken die deze instituten voor LNV uitvoeren, staan onder controle. Het gaat met ISOnormen, Ster-accreditatie en dergelijke. Hiermee is wat LNV betreft afgezekerd dat ze die taken verantwoord uitvoeren. Verder zijn het verzelfstandigde clubs en het contractonderzoek is hun eigen verantwoordelijkheid. M.Hg., foto G.A


:De wichelroede werkt. Er is zelfs een wetenschappelijke verklaring voor, meent de Groningse kernfysicus Dermois. Hij werd bekeerd door een loodgieter die het ondergrondse overstortputje van het riool in zijn tuin feilloos wist te vinden met twee stukjes koperdraad: boven het putje draaiden de draden over elkaar heen. De oorzaak: er hangt vlak boven de grond een constant elektrisch veld dat wordt vervormd door een geleidend voorwerp vlak onder de grond. Het menselijk lichaam, dat de twee draden vasthoudt, versterkt dit spanningsverschil. De wichelroede is daarmee bij uitstek geschikt voor het vinden van bijvoorbeeld olietanks in de grond, meldt Dermois. Benodigd: twee stukjes elektrisch installatiedraad van veertig centimeter zonder isolatie. Buig de eindjes van het draad een paar centimeter om, houd ze parallel ongeveer tien centimeter uit elkaar, en wandelen maar. UK

Door de opkomst van Internet kunnen wetenschappers gratis artikelen publiceren en lezen, zonder tussenkomst van de uitgevers. Dat denkt John Maddox, voormalig hoofdredacteur van het blad Nature, op bezoek in Eindhoven. Hij denkt aan een website zonder hiërarchie. Niemand beoordeelt het materiaal. Het bestaansrecht van wetenschappelijke uitgevers is echter dat het onderzoek wordt beoordeeld, werpen enkele Eindhovense wetenschappers tegen. Onzin, stelt een collega: de wetenschap beoordeelt zelf wat goed of slecht is. Als Maddox gelijk krijgt, zijn binnen tien jaar veel bladen ter ziele. Niet slecht, vindt Maddox, want eigenlijk wordt er te veel gepubliceerd. Veel publiceren in de juiste bladen betekent status. Ik snap dat niet. Academici zouden eens wat meer geduld moeten uitoefenen. Cursor

Plantensoorten als riet en koolzaad reinigen vervuilde bagger uit sloten en vijvers in Elst. De verontreinigde bagger wordt op een weiland gestort, waar eerst het riet de pak's en oliën uit de bodem opneemt en vervolgens het koolzaad de zware metalen uit de bodem haalt. Daarna is de bagger geschikt voor hergebruik. Het koolzaad kan gewoon worden geoogst, de riet- en koolzaadplanten worden afgevoerd naar een verbrandingsoven. De Water

Kampt de Tilburgse universiteit met een braindrain? In elk geval zijn minstens dertien Tilburgse wetenschappers de afgelopen twee jaar hoogleraar elders geworden, omdat er binnen hun universiteit geen carrieremogelijkheid was. Scholing en sociale mobiliteit is goed voor de onderzoekskwaliteit, vindt het universiteitsbestuur, maar een deel van de wetenschappers spreekt van slechte loopbaanplanning. Hier geldt: zoek het maar uit. Anderen prijzen de open werving voor hoogleraren, die de verstarring moet tegengaan. Univers

Nederland telt 43 nieuwe bedrijven op het gebied van de life sciences. Aan de basis van veel onderneming staat een wetenschapper die zijn vondst octrooieert en uitbaat, stelt Bionieuws, naar aanleiding van het plan van het ministerie van Economische Zaken om de bedrijvigheid in de biotechnologie te stimuleren. Wageningen telt twee nieuwe bedrijven (IDQ en Keygene) die overigens niet door individuele wetenschappers zijn opgericht. Leiden is koploper met negen startende bedrijven, Groningen en Amsterdam volgen met zeven starters. Bionieuws

Afgelopen maand werd superstier Sunny Boy geëerd met een bronzen standbeeld. Voetbaltrainer Foppe de Haan onthulde in Heerenveen het beeld van de stier met een miljoen nakomelingen. De topstier van de familie Blanksma uit het Friese Schalsum is de derde die bijzonder wordt geëerd. In de jaren twintig werd Dirk 4, het robuuste voorbeeld van de Groninger fokkerij, in Hoornaar op een voetstuk gezet. En een halve eeuw later werd Adema 21, leverancier van prachtige melkkoeien, in Sijbekarspel geëerd met een standbeeld. Sunny Boy heeft de Nederlandse fokkerij teruggebracht aan de wereldtop, meldt de sokkel onder de topstier. Zijn moeder, Skalsumer Pietje 175 (20-11-1980), loopt nog schier onverwoestbaar op het erf bij de Blanksma's. Veeteelt

De Nijmeegse hoogleraren oordelen overwegend negatief over de nieuwe bestuursstructuur aan de universiteit. In de nieuwe bestuursopzet volgens de bestuurswet MUB kunnen de hoogleraren hun werk niet beter verrichten, is hun positie in de organisatie niet duidelijk en is hun invloed op het beleid tanende, blijkt uit een enqu352te. De kloof tussen het bestuur en de hoogleraren is toegenomen, vinden de laatsten, het overleg op de werkvloer is bureaucratischer en mistiger geworden. De Nijmeegse rector wil een nader onderzoek naar de onvrede van de hoogleraren, Tweede-Kamerleden zijn bezorgd of noemen het een kinderziekte. KU Nieuws

De universiteiten en hogescholen zijn niet in staat voldoende milieuspecialisten af te leveren. De vraag naar afgestudeerden vanuit het bedrijfsleven groeit, terwijl studenten steeds minder kiezen voor een harde milieustudie. De opleidingen proberen de belangstelling te verbeteren met brede opleidingen, waarin de kennis van meerdere vakgebieden wordt geïntegreerd, en werken met concrete projecten. Onze studenten gaan als zoete broodjes over de toonbank, meldt de coördinator van Beleidsgerichte Milieukunde in Nijmegen. Milieumagazine

Zetmeelproducent Avebe heeft een uitweg gevonden om toch transgene aardappelen te verbouwen. Het Groningse bedrijf gaat honderd hectare amylopectine-aardappelen verbouwen voor het verkrijgen van pootgoed, onder de vergunning van pootgoedbedrijf Hettema in Emmeloord. Hettema heeft tot eind van dit jaar een vergunning voor de verbouw van deze aardappelen. Hoeveel Avebe aan Hettema heeft betaald, is onbekend. Bionieuws